Versjláag Tegelse Declamatiewedsjtriéd Veldeke 2024

Met ’t veurjaorswaer wilt ’t dit jaor maar neet vlotte. Maar in de Harmoniezaal in Tegele sjeen de zôn! Dao sjtinge vriedigaovend 19 april maar leefs 22 zunkes te sjtraole oppe buun. Wie klein of groët ze ouch ware, ze wiste de herte van alle aanwezige te verwerme en tegeliékertiéd kiepevel te bezörge. Wat ’n talente! In Tegele hebbe weej ’t gelök euver ‘ne trouwe sjriéversgroep te besjikke en meuge weej geregeld nieje sjriévers verwelkômme. Dao zien weej hiel gruëts op en dankbaar veur. Want sônger sjriévers gen gedichjes en minder kans öm de kinger
enthousias te make vur ôs Tegels dialek.

Nao ’t äopeningswaord van d’n hiër Bas Vissers, a.i. veurzitter van Veldeke Krink Venlo, noom Iris Vercoulen de presentatie euver door idderein welkôm te heite en de jury veur te sjtelle. Dit jaor hadde de dames Angelique Frijdal, Ingrid Dambacher en Ine Holtman de iër, maar ouch de zjwaore taak, öm punte toe te kenne aan alle veurdrachte. Dees dames hebbe meigedaon aan de lets opgeveurde Tegelse Revue in 2007 en drage Tegele en ’t dialek ’n werm hert toe.

De deilnimmende kinger veulde zich gedrage door ‘ne zaal vol met fans: complete femielies, vriendjes en vriendinkes, juffe en meisters van de sjoële, sjriévers en angere belangsjtellende wiste de waeg nao de Harmoniezaal. ’t Waas den ouch al wiéd veur de sjtart bômvol. Geweldig öm det idder jaor wir te zeen. Vur de kinger ’n terechte beloëning, zôn groët applaus. Van kinger die eure knuffel neet wille loslaote toet kinger woëbeej “alles taege zit”, in de gedichjes kwaam ‘t allemaol vurbeej. In de pauze kôs de jury nag efkes de köpkes beejein sjtaeke en ginge ôngertösse de vutjes van de vloer oppe buun en in de zaal. ‘ne Gemingde dansgroep van mini’s en juniore van V.G. d’n Oeles, besjtaonde óet maar leefs 22 sjterre, trakteerde ’t publiek op ‘nen dans op ’t toepasselikke liedje “Doezend Sterre”.

Óeteindelik kwaam toch éch ’t moment van de jury-óetsjláag.
D’n óetsjláag van de Tegelse finale-aovend op 19-4-2024 is as volg:

Ôngerbouw

1e Emma Verlinden met gedich: Miene knuffel van Mariska Reer
2e Djemke Schouwenberg met gedich: Miene knuffel van Mariska Reer
3e Jesper Stapel met gedich: Miene knuffel van Mariska Reer

Middebouw

1e Vayèn Smedts met gedich: De kleuterklas van Mariska Reer
2e Esmee Wijnhoven met gedich: De kleuterklas van Mariska Reer
3e Fenna Burhenne met gedich: De kleuterklas van Mariska Reer

Baovebouw

1e Nikki Krijn met gedich: Alles zit taege van Jack Pelzer
2e Lana Wijnhoven met gedich: Uniek van Hanneke van der Sommen
3e Lynn Helmes met gedich: Gelöksgeveul van Truus Verbong

Proficiat allemaol!

Fotograaf Jos Verbong haet de gansen aovend sjoën foto’s gemak.

Op zaoterdig 25 mei is de Limburgse finale in de Hanenhof in Gelaen. Dao zulle de 1e en 2e priéswinnaers Tegele gaon vertaegewoordige.

Weej danken alle kinger die hebbe meigedaon -vur ôs ziet geej allemaol winnaers- en haope uch volgend jaor wir truuk te zeen. Ouch ein groët “dank je wel” aan alle elders en liërkrachte die de kinger begeleid hebbe in ’t veurtrajek. Weej haopen ouch beej de volgende editie wir op net zoëvuël enthousiasme te meuge raekene. Zet maar veskes oppe klender: vriedig 18 april 2025 öm 19.30 oor is de Tegelse finale van de Declamatiewedsjtriéd van Veldeke in de Harmoniezaal in Tegele!

Werkgroep Tegelse Declamatiewedsjtriéd Veldeke,
Truus Verbong
Nicol Ebus
Susan Janssen

De slumste Venlonaer 2023!

Op zóndaag 29 oktober 2023 um 14.00 oor zuk Dialekvereiniging Veldeke in ’t Tref, Hendrikxstr. 17 in Venlo weer “de slumste Venlonaer’’.

Ózze Kwis Meister: Hans Jacobs

Wae van óg wuurt de slumste Venlonaer van 2023?

Wilt geej óg kinnis van Venlo op de proof stelle, doot dan ens mei met deze geweldige kwis mit foto’s, items euver van alles en nog wat det mit Venlo te make haet, dialek, cultuur, de stad zelf, historie en neum maar op.

Koppels kinne zich aanmelde veur deze ludieke, joeksige, spannende middaag via ós site. Messchiens zien d’r aan de zaal nog waal ’n paar plaetskes vreej op 29 oktober 2023 vanaaf 13 .30 oor. De koppels die meidoon mótte ’n bietje herkinbaar zien mit beejveurbeeld ’t zelfde hudje of dezelfde sjaal. Bedink veur óg koppel ‘ne kwante naam! Zörg heej waal veur, want ’t is dit jaor ein onderdeil van de kwis!

De koste zien € 7,50 per inschrieving/koppel.

’t Is kwant um mei te doon. Det hure weej idder jaor van de koppels die meidoon en de luuj die kómme kieke. Eine kier meidoon en geej ziet verkoch!

Zeen weej óg op 29 oktober?

Schrief óg op tied in, want vol=vol. Wae dörf?

Aanmelde kin heej!

Oetsjlaag Tegelse Declamatiewedsjtriéd Veldeke 2022 

’t Waas alwir dreej jaor geleje det de Tegelse declamatiewedsjtriéd – toen nag in ’t Zaelke – had plaatsgevônge. Eindelik waas ’t wir zoë wiéd. Op Gójje Vriedig 15 april 2022, kwame hiel vuël kinger, breurkes, zuskes, elders, opa’s, oma’s, sjriévers en liërkrachte same in de verniejde Harmoniezaal in Tegele. Wat hebbe we wir genaote van zoëvuël minse die ’t Tegels dialek ’n werm hert toedrage. Óndanks get technische mankemente hebbe de kinger kenne sjtraole op de buun. Kinger, van klein toet groët, van verlaege toet get vrejer, met ’n kort of ’n lank versje, ze sjtinge d’r! Nao de äopening van Veldeke-veurzitter Henk Buskes, wis presentatrice Yvonne Rijs alle deilnimmers gerös te sjtelle. Monique Munten, Ruud Munten en Frans Hovens, leje van Optochgroep “Nag Ech Tegels”, hadde as jury de oëre gesjpits öm te luustere of d’r nag ech Tegels woort gesjpraoke. 

In de pauze ginge de vutjes van de vloer en de hendjes opein met de Mini-dansgarde van VG d’n Oeles. 

Weej zien d’r bliéj mei det fotograaf Bart Douben de gansen aovend al det sjoëns haet vasgelag. De foto’s kent geej binnekort zéen op ós eige Facebookpagina Declamatiewedsjtriéd Veldeke Tegele. Volg ós en haaj ós in de gate, want as werkgroep gaon we ós úterste bes doon öm ’t Tegels dialek met get verniejinge laevend(ig) te haje. 

D’n óetsjláag van de finale-aovend is as volg: 

Óngerbouw: 

 1. Jip Hendriks met Wiebele van Linda Hanraets-Weber 
 2. Divainney Schermer met Fruit aete van Truus Verbong-Simons 
 3. Liza Hanraets met Wiebele van Linda Hanraets-Weber 

Middebouw: 

 1. Mischa van Enckevort met De sjnië in van Hanneke Konings 
 2. Max Verlinden met Met pap op sjtap van Leonie v.Hulten- v.Rhee 
 3. Tom Groenewegen van der Weijden met De sjnië in van Hanneke Konings 

Baovebouw: 

 1. Minou van Hees met Ein good idee van Hanneke van der Sommen 
 2. Jikke Thissen met Ein good idee van Hanneke van der Sommen 
 3. Max Smeets met Race oma van Leonie v.Hulten-v.Rhee 

Dit jaor is d’r vanwaege de ónzekere Coronatiéd gen Limburgse finale. 

Ouch volgend jaor haope weej d’r same met uch wir ’n fiësje van te meuge make. 

Bedank allemaol! 
Groetjes,

Names de werkgroep Tegele 
Van dialekvereiniging Veldeke Venlo 

Susan Janssen  
Nicol Ebus 
Truus Verbong 

Gedichtebundel 75 jaor Veldeke Venlo

Beej gelaegeheid van 75 jaor Dialekvereiniging Veldeke Venlo zien de gedichteschriefsters en -schrievers van ’t dialek die ónder de plaatse van de vereiniging valle, gevraog um ’n veertal gedichte in te steure. Raeje daoveur is ’t oetbringe van ’n book mit ’n bloomlaezing van gedichte in ós moders taal. Oet alle reaksies en de veurraod van gedichte van euverleje dichters haet ‘ne werkgroep ’n selectie gemak. 

Die selectie haet geleid tot ‘ne gevarieerde gedichtebundel mit 100 gedichte en veurzeen van foto’s oet de betrokke plaatse. Dit book is te koup beej Bookhandel Koops in Venlo of te bestelle via eure webwinkel. Ouk beej verscheie plaatselike verkouppunte wuurt dit book aangebaoje. De pries is € 14,95.

Oeuvrepries 2021 Ton Engels

Kroeën op ‘t werk veur leedjesmaker oet Panninge/Kepèl

Ton Engels is dit jaor d’n óntvenger van de Veldeke Oeuvre-Pries van ’t Limburgs Leed. Veldeke Venlo-veurzitter Henk Buskes makde dit in ‘t L1-radioprogramma Plat-eweg van Henk Hover bekind. De oet Panninge aafkómmende leedjesmaker wuurt daomei ge-ierd veur zien groeët oeuvre. Normaal wuurt de pries tiedes de Nach van ’t Limburgse Leed oetgereik, umdat ‘t evenement door de coronasituatie neet doorging, vónd de oetreiking plaats in de oetzending van Henk Hover.

Motivering Dialekvereiniging Veldeke Venlo

Veurzitter Henk Buskes: Ton mak ós al mieër dan viefentwintig jaor moeëje dialekmeziek. Hae haolt ‘t underste van zien kunne deep oet zien zeel. In al zien puurheid is hae eine bevlaoge zenger en leedjesschriever. Ton Engels haet zien nummers in hiel Limburg en ouk vaer dao boete oetgedrage. Hae huurt tot de allerbeste singer-songwriters dae ós provincie aan te beje haet. De poëtische krach van zien leedjes gecómbineerd met zien geweldige gitaarspel mak Ton tot eine arties van de bäöveste plank. Op professionele wies zit hae zich al jaore in um ederein kinnis te laoten make met zien leefde veur Limburg, door middel van zien leedjes en optraeje. Hae is einen echte ambassadeur van ózze Limburgse cultuur en ós leedjes.

De Veldeke Oeuvre-Pries van ’t Limburgs Leed
Veur de vieftiende kier guf Dialekvereiniging Veldeke Venlo d’n Oeuvre-Pries oet. Det dit in andere jaore altied tiedes de Nach van ’t Limburgse Leed gebeurt ónderstreep de bizóndere samewerking die d’r tösse de vereiniging en ‘t festival is. De pries geit eder jaor nao eine persoeën of groep mit jaorelange verdeenste veur de Limburgse dialekmeziek in en boete de provincie. De winnaer krieg ein kunswerk gemak door Mariëlle Franssen en ein oeërkónde.

Ton Engels

Ton Engels (1952) oet Panninge haet al ein rieke, jaorelange muzikale loupbaan achter de rök as hae in 1994 euver geit nao dialekmeziek Wies daen tied zingk en schrief Ton in ‘t Ingels: met ziene groep Blowbeat toert hae jaore in ‘t binne- en boeteland. As hae óntdek det ‘t schrieve van leedjes in ‘t dialek um good aafgeit, bouwt Ton ein twieëde carrière as dialek-arties op. In 1995 verschient zien album Plat, gevolg door nog vief cd’s in de taal van zien dörp. In 2000 is Ton d’n ieërste winnaer van de Priès van ’t Limburgs Leed, d’n aanmoedigingspries van de Nach van ’t Limburgse Leed dae later woort umgeduip tot Jo Erens-Pries. Ton Engels schrief ein groeët dialek-oeuvre beejein en wuurt euveral geroemp vanwaege zien goje tekste en sterk gitaarspel. De leedjesmaker, ouk as docent songwriting aan de Fontys Rockacademie in Tilburg werkzame, is ‘nen echte verhaoleverteller en haet de gave mit eeldende tekste zien zeel bloeët te gaeve en andermans zeel te rake. Nao Arno Adams is hae d’n twieëde arties dae de aanmoedigingspries van de Nach van ’t Limburgse Leed en de Veldeke Oeuvre-Pries wit te winne.

Reactie Ton Engels

‘Ik vind waal det ik cóntent mit mien oeuvre bin. As ik zoeë de ganse rie aan leedjes bekiek dink ik: d’r zitte einen houp goje dinger beej. Ik heb mich altied veurgehalde um meziek te make dae ik, as ‘t op de radio veurbeej kump, zelf de meujte waerd zoel vinde en ouk zoel wille aanschaffe. Bij ‘t meiste van wat ik heb gemak is det tot op d’n daag van vandaag zoeë. Mien oeuvre greujt nog altied, maar as ik iets niets maak, mót ‘t per definitie ouk iets toevoege. ‘t Mót neet ein herhaoling zien van waat ik al heb, al wuuert die kans neteurlik altied groeëter.’

Oeuvrepries 2020 Arno Adams

Det haet de Veldeke Venlo-veurzitter Henk Buskes bekind gemak in ‘t L1-radioprogramma Plat-eweg van Henk Hover. De oet Belfeld aafkómstige singer-songwriter wuurt dao mit geierd veur zien rieke oeuvre, det noow besteit oet ónder mier zeve albums en ruum twieë decennia aan dialekmeziek. ‘t Oeuvre van Arno Adams wuurt nog altied oetgebreid: in de radio-oetzending kóndigde hae aan det d’r nog ein volledig album op de plenk leet, waat binnekort oetgebrach geit waere. De cd bevat materiaal det zestien jaor geleje is opgenaome, maar door umstandigheje noeëts is verschene.

Door de coronamaotregels vindt de oetreiking van de Veldeke Oeuvre-Pries dit jaor neet zoeë as gebroekelik plaats tiejes de Nach van ’t Limburgse Leed: umdet ‘t fees is aafgelas krieg Arno Adams ziene pries, ein kunswerk van Mariëlle Franssen, op vriedaag 18 september 2020 in ‘t telelevisieprogramma Nedinscoplein op Umroop Venlo.

Al ruum twieë decennia mak Arno Adams op gehiel eige wies dialekleedjes. Mit zien herkinbaar stumgeluud zingk hae euver waat hae zoeëal in zien laeve haet meigemak of um zich haer zuut gebeure. ‘t Levert ierlike, rauwe leedjes mit ein reifelrendje op, Dök zien ’t leedjes mit ein bluestintje. Alles waat Arno mak kump rech oet zien hert en is dus puur. Zónder concessies te doon hilt de talentvolle en authentieke Belfeldse singer-songwriter zich al jaorelank staonde in ‘t dialekmeziekwaereldje en haet hae ein indrökwekkend oeuvre opgebouwd.

Thoesrecepte, vergaete recepte oet de keukelaaj

Noow weer te koup:

“Thoesrecepte, vergaete recepte oet de keukelaaj”.

Leuk oet te kaoke, maar veural um emes kedo te doon.

De pries is nog altied € 9,95.

’t Kaokbook is te koup beej:

 • Bookhandel Koops Venlo
 • Bruna en Primera in Blierick
 • Jumbo Gelreplein Venlo
 • Jumbo Vossener Blierick
 • Beej Benders Mgr. Nolensplein Venlo

De Slumste Venlonaer 2021

Op 31 oktober 2021 woort in Gemeinschapshoes ut Tref weer gezóch nao de Slumste Venlonaer.

Zoele de twieë Dingskes, die dezen titel al dreej jaor drage (in 2020 waas d’r vanwaege de coronaregels genne Slumste Venlonaer), verstoeëte kinne waere van de ierste plaats?

Hans Jacobs had weer ‘ne schoeëne quiz inein gefiespernöld. De deilnemers woorte flink aan d’n tand geveuld euver eure kinnis van Venlo. Straote, vlagge, börgervaders, ’n Venloos dictee, ’t kwaam allemaol veurbeej.

Nao 6 róndes waas d’r pauze. Nog 5 róndes te gaon.

De jury, bestaonde oet Frans van de Rijdt, Wilma Janssen en Til Janssen, had ’t d’r maar drök mei en waat loge de punte doeën beejein.

Oetintelik behaolde ’t koppel ‘Zoeë slum zien weej ouk neet’ de ierste plaats. Henk Geenen en Gé Hulsmans meuste nog strieje um de titel Slumste Venlonaer 2021 en Gé Hulsmans ging met die ier strieke.

’t Waas ‘ne hiele kwante middaag en good verzörg door ’t perseniel van Ut Tref.

In de kómmende Kroedwis kint geej nog mier laeze euver ‘de Slumste Venlonaer 2021’.

Heej d’n oetslaag:

PlaatsKoppelPunte
1Zoeë slum zien weej ouk neet Henk Geenen en Gé Hulsmans930
2De Roodbeentjes Louis Roodbeen en Lilian Roodbeen920
3Venlose maedjes José Thijssen en Diana Vullings910
4Óngenuuejd895
5De twieë Elsjes890
6De Hampelemen885
7Festina Lente880
8Weej twieë880
9Noeëts druueg 1860
10De Fiespernöllers860
11De twieë Dingskes860
12Noeëts druueg 2855
13De Höllewölle850
14De Oldtimers850
15Oet ‘t Noorde845
16De Homa zuskes830
17Weej weite ’t ech neet825
18De Tippelaers815
191,5 Venlonaerke810
20Van den Toep810
21De twieë slumste805
22De theetäötjes795
23De flotse795
24Blauw blood775
2511m2755
26De Uulskukes740
27D’r aan wie Verkeswillem715

Venlo 2017

Vriedaag 31 maart 2017 vónd in de Venlonazaal weer de finale plaats van de Venlose declamatiewedstried.

39 kinder van de basisschoeële oet Venlo en Blierick declameerde eur gedich. Sómmige toepasselik gekleid of oetgedos met attribute veur beej eur gedich. Erg leuk! De zaal waas al op tied bómvol met kinder, elders en opa’s en oma’s D’n aovend woort weer geprissenteerd door Hans Jacobs. Met ‘nen houp joeks en jen reep hae de finaliste met gruupkes van vief de buun op en stelde hae de kinder op eur gemaak, wie weej det van um gewind zien. Nao 19 veurdrachte woort d’r ’n kleine pauze ingelas met ’n prachtig muzikaal optraeje van Kiki Severijns op trompet. Daonao kwame de andere 20 kinder aan de beurt um eur gedich te declamere.

De jury bestónd oet Hay van Hoorn, René Dings en Juul Stokbroekx, alledreej bekind oet ’t theater- en tenielwaereldje. Zeej hebbe genaote en stónde d’r van te kieke waat Venlo ‘nen houp talentjes haet. ’t Waas ’n zwaore taak, maar d’r zien toch ’n aantal winnaers oet de bus gekómme. Juul Stokbroekx leet de kinder neet langer in spanning en makde d’n oetslaag bekind:


Ónderbouw

1e PriesSophie SassenWillibrordusschoeëlmet ’t gedich ‘’ ’t Nieje kledje’’
2ePpriesTrijntje NellissenWillibrordusschoeëlmet ’t gedich ‘’Willie de goldvis”
3e PriesEsmee PeetersDe Koperwiekmet ’t gedich ‘’Waat wils se noow ?’’

Middebouw

1e PriesJop GubbelsDe Koperwiek met ’t gedich ‘’Supermen!’’
2ePpriesYanna SchreursDe Koperwiek met ’t gedich ‘’Logere’’
3e PriesDonné LothmannDe Koperwiekmet ’t gedich ‘’Supermen!’’

Baovebouw

1e PriesFenna Saak De Koperwiek met ’t gedich ‘’D’n ierlike vinder’’
2ePpriesMaud Lucker De Koperwiek met ’t gedich ‘’Pechdaag’’
3e PriesKiki SeverijnsSt. Martinusschoeëlmet ’t gedich ’’Brr bah’’

De nummers 1 meuge deilneme aan de Limburgse finale op 20 mei 2017 in Dok6 in Panninge. ’t Waas weer ‘ne fantastischen aovend en haopelik doon d’r ’t volgend jaor nog mier kinder mei.

Diana Vullings-Smeets
Venloos

’t Venloos Dictee

Jeanne Alsters

De Zomer

 1. Ein bietje hörtig trok ik de deur achter mich toe. En daen häös waas neet veur niks: ’t begós weer te druise. Ein dink is zeker: dao kump eine mins toch de mismood van d’raan!
 2. Ik zoot mich in de luie praos um wat te näöle; te druime euver de zomer.
 3. D’n haof…’s Morges de glanzende bleik met dröppelkes-träön, de nog toege- vaajde blomeblaedjes. De hoeëger klummende zón makde veur ’t weitend oug alles laeventig.
 4. De höpkes zand waomei de fliètige zeikdieëme zich verraoje. Neet zoeë plezerig, aevel lever as de kelderratte ónder de bloompöt. Laege noteschaelkes, die ein ingketske bringk. Baovenein, doorein, ónderein bantenistende koeëlmieëskes, pikkend aan ‘n zomerbölke.
 5. In ’t graas klieë en de bescheie maelzäödjes, eur hertje nao de zón geäöpend. De flette, de fiuuëlkes, de bellebuim en de balroeëze, lónkend nao ein zwevend zwalmstertje, zörge veur kleur. Veur greun de däörehek en
  de lereerstroèk.
 6. Waat kós ik mich begaaje aan de miemere, de framboeëze en op de huukskes, de aerbaeze. En genete van ’t boète zitte, op de slup ein laesbook wao-op smeis, zoeë inens, de glazere vleugelkes gespreid, ein aoliebieësje velt.
 7. Of d’rop oèttrekke met de fiets, volgend ’t zigzaggend keviepstertje. De neteur in, zuùvere lóch snoève, de kièkers de kos gaeve.
 8. Waat greujt en bleujt d’r neet allemaol naeve de waeg! Snoèftäöte tösse schanse, dao-ónder ein schoekend-schuùvende aektes die weg schuut tösse
  pispötjes, kieëskes, kroèdwiskralle, bruuëdjes en waegetraej.
 9. Neet um te plökke, neet te koup in de winkel. Maar wae good kiek vindt dao-in zien beloeëning.
 10. Daovan druimde ik op einen daag in juni, wie ik, schuùverend van d’n ozel, door de bezwaajde roèt nao de naten haof keek.
 11. Aevel niks zoeë ónveurspelbaar (behalve de mins!) as ’t waer.
  Augustus haet zien zomerbelofte mièr as waor gemak!

Verklaoring van wäörd:

Zeikdieëme: Mieren
Kelderratte: Pissebedden
Ingketske: Eekhoorntje
Klieë: Klaver
Maelzäödjes: Madeliefjes
Flette: Anjers
Bellebuim: Fuchsia’s
Balroeëze: Pioenrozen
Zwalmstertje: Koninginnepage
Aoliebieësje: Lieveheersbeestje
Keviepstertje: Kwikstaartje
Snoèftäöte: Akkerwinde
Schanse: Takkenbossen
Aektes: Hagedis
Pispötjes: Hagewinde
Kieëskes: Kaasjeskruid
Kroèdwiskralle: Boerenwormkruid
Bruuëdjes: Herderstasje
Waegetraej: Weegbree

’t Dictee van september 2004 met teks van Jeanne Alsters.