Oetslaag winnaers Faatse 2024

De optochte in Blierick en Venlo hebbe weer getrokke. De zjurie beej d’n optoch van de Wortelepin bestónd oet Henny, Henk en Jos en nao aafloup hebbe zeej de faatse bespraoke en beoeërdeild. Ze ware d’r toch flot oet wae de winnaer is gewaore: Hay Goerts mit as motto Flaai inspectie.

Beej de groeëten optoch van Jocus ware de zjurieleje Frans, Henny en Joep. Zeej zoge ruum twintig faatse mit stumming, originaliteit en kleur, neet te gluive! ’t Waas dan ouk neet ech gemekkelik um dae faatse 2024 oet te zeuke. Oetintelik veel de keus op Toën Feyen mit zien creatie: Flex Valentien.

De oetreiking van de prieze vindt op ein later moment plaats umdet nog iers de beeldjes mótte waere gemak.

Dank aan de zjurieleje en op nao de optochte van 2025. Ein zjurie-opmerking nog: “nae…’ne jeugdige faatse hebbe weej dit jaor neet gezeen, maar weej gaeve de mood neet op en haope op volgend jaor…..”

’n Oetgebreid verslaag kump in de iersvolgende Kroedwis.

Oetreiking faatse prieze 2023

Op dónderdaag 6 april zien in de Gaaspiep de oeërkóndes en de beejbehurende trofeje oetgereik aan de winnaers van de faatsepries 2023. In d’n Bliericksen optoch waas Sjraar Thijssen de winnaer en in de Venlosen optoch kreeg Bart Daemen de meiste punte van de zjurie.

Beej de oetreiking ware alle zjurieleje aanwezig en ouk ’n aafvaardiging van de Wortelepin en Jocus in de persoeëne van Maurice Holthuijsen en Rudy Viertel.

Ouk dit jaor zien de beeldjes gemak door Marielle Franssen.

Faatse 2020

De vastelaovend is weer veurbeej, noow mótte weej weer ( deze kier)  ’n klein jaor wachte.
Maar de optochte van Venlo en Blierick hebbe deze letste vastelaovend wie dan ouk faatse as winnaers opgeleverd.
Dees faatse krege eure gewónne pries door ózze veurzitter oetgereik op dónderdaagaovend 05 maart in kefee de Gaaspiep.
Mit zien alle ware weej zier verierd door ’t gegaeve det Vorst Carotius VIII van de Wortelepin, d’n hier Maurice Holthuijsen, beej dees priesoetreiking aanwezig waas.
Nao ’n kort wäördje van ózze veurzitter woorte de prieze oetgereik aan respectievelik;
De Blierickse Maedjes veur eur creatie “weej bringe kleur” en d’n hier Luc Peters veur zien creatie “Mantelzörger”
De winnaers ware verras en bezónder tevreje mit eure gewónne pries.
Nao dees priesoetreiking hebbe weej nóg efkes same gezellig geklasjeneerd.
Wuurt de vastelaovend van ’t kómmend jaor vervolg.

Wiel Maassen
Bestuurslid Veldeke Venlo.

Faatse 2019

Op 14 maart j.l. woorte de winnaers faatse van de vastelaoves optochte in Venlo en Blierick good in ’t zunke gezatte.
De 2 dames, want ’t ware dit kier winnaers van vrouwelike kunne, krege van de veurzitter Henk Buskes neet allein de nuuedige kómplemente veur eur creatie’s maar ouk idder ’n bizonder moeëj bildje oetgereik.( beejgaonde foto’s gaeve heej ’n kleine sfeer inpressie van)

Op dezen aovend woort nóg emes in ’t zunke gezatte en waal ’t faatse jurielid Henny Crommentuijn.
Waorum in ’t zunke gezatte? Henny haet dit jaor veur d’n 33-ste kier ( 3×11) de faatse in d’n Venlose optoch gejureerd ( van dees 33 kier haet Henny ouk nóg ‘ne gas kier in Blierick gejureerd)), dit is toch ’n prestatie van formaat te neume. Henny kreeg heej veur neet inkel de kómplemente van de
veurzitter Henk Buskes maar ouk oet hand van de veurzitter ’n kedo aangereik. Ouk heej is ’n foto van beejgevoog.
Nao ’t officiële gedeilte woort nóg efkes gezellig nao gepraot.

Faatse 2018

Vandaag is ’t hoeëgtepunt van de vastelaovend, d’n optoch. ’t Thema waas: “weej zette alles op de kop” Nao maonde van veurbereiding meuge de deilnemers eur werk aan ’t publiek toeëne. Dit jaor hadde weej de waergode neet mei, veur ’t vertrek van d’n optoch vele d’r al inkele buje en tiedes d’n optoch ouk nog inkele hagelbuje. Det haet netuurlik ouk invloed op ’t aantal minse langs de kant. ’t Waas minder drök as vurrige jaore. Weej as jury van de faatse hadde weer de taak um de orgineelste en kwanste faatse d’r oet te visse. Ouk heej had ’t waer invloed op ’t aantal faatse. Zeej zien toch de krinte oet de pap. ’t Waer had ouk ’n veurdeil, d’n optoch trok waal good door.

Naodet ’t ind van de kleurieke optoch oet ’t zich waas, begove weej ós nao ’t Raodhoes um te euverlegge euver de faatse. Dit jaor ware weej d’r al flot oet. De winnaer noom ’t motto waal hiel letterlik. D’r ware mierdere faatse die ’t motto as thema hadde, maar deze faatse stook baove alles oet. De winnaer van de faatse 2018, Jos Houben met zien motto “Ik zet alles op de kop” Jos bliek in 1965 prins te zien gewaes van de Wortelepin. Naodet weej de winnaer bekind hadde gemak, zoot ós taak d’r veur dit jaor waer op. Op nao 2019.

Veldeke jury Blierick

12 fibberwari 2018, ’t waas weer zoeëvaer, d’n optoch trok door Venlo . Dees reis had Jocus veur bezónder fris waer gezörg, d’r ware ‘ne gas diepvriezers naeve de kant van d’n optoch gezatte mit de deure wage wied aope. Waat ‘ne ozel, maar ’t is ós gegaeve en det kin vaerder ‘ne Venlonaer niks schaele D’n optoch mót trekke en d’r mótte minse naeve de kant staon kieke en zoeë is det.

Veuraafgaonde aan d’n optoch hadde weej as jurie beej de Brasserie aan de Klaosstraot ein “tête a tête” mit Hoeëgheid Herm I en zien adjudante Roel en Wim in ’t beejzien van de wieze raod van elf.

’T Vertrek van de optoch waas dit jaor ’n oor later dan gewind, dus vanaaf de klok van ein trok hae, iers naeve Hoeëgheid Herm I en zien Adjudante Roel en Wim, Jeugd Hoeëgheid Sofie mit eur Adjudante Lynn en Maaike en de wieze raode van elf van Jocus en Jocus Toekomst. Daonao kwaam ’t speul beej Henny en mich naeve. Werkelik waor ’t waas weer ‘ne geweldige optoch, vuuel kleur, meziek en bewaeging, en det ondanks d’n ozel. En dan de faatse, is det d’r eine of telt twieë of zelfs dreej ouk mit? In totaal waare ‘t d’r z’ón 53, 22 echte faatse en 31 spek en boeëne faatse (die ware mit z’n twieë). Maar wie dan ouk, allemaol prachtige creaties, weej hebbe ze dan ouk allemaol ‘n 10 gegaeve. ’T Waas ós gegaeve um det te doon.

Nao d’n optoch, in de Maaspoort, aan Henny en mich de (lastige) taak um tösse allemaol die 10 ’s ‘n 11 te vinde waat dan de winnaer zoel zien. Det is gelök de winnaer is gewaore d’n hier Hans Derikx oet Venlo mit zien creatie:

                                                                  “DE LETSTE NEUTJES RANG”

Dees verkleidpartie waas actueel – sober – en in einen ougopslaag dudelik. En waat veur ‘ne winnaer!!! Nao de félicitaties van Hoeëgheid Herm I ging d’n hier  Hans Derikx efkes (van de wap en emotioneel) achter de jurie op de buun zitte um beej te kómme.

De priesoeétreiking veur de beste faats in d’n optoch van de Wortelepin en Jocus zal plaatsvinden op 01-03-18 in café de Gaaspiep, in ’t beejzien van de juries, veuraafgaonde aan de bestuursvergadering. Beej dees oetreiking zal ouk ’n delegatie van Jocus en de Wortelepin aanwezig zien. 

Ós taak als faatsesjurie zit d’r veur dit jaor weer op, volgend jaor (2019) trek weer ‘ne nieje optoch.

Mit vrintelike groete. Faatse jurie 2018. Henny en Wiel (M)

Faatse 2017

Zóndaag 26 fibberwarie 2017 in Blierick

Vandaag trok de groeëten optoch door de straote van ’t Wortelepinneriek in Blierick. ‘t Motto van 2017 waas: Heej is ’t te doon. D’r zien 88 deilnemers in dezen optoch. Nao ‘n paar stormachtige daag ware de waergode ós aevel good gezind. ‘t Waas good te doon naeve de straotkant.

Veuraaf gaonde aan d’n optoch hadde weej in ’t Raodhoes ‘n óntmoeting mit ’t Trio van dit jaor: Prins Rob d’n Ierste en zien adjudante John en Dimitri. Um 13.00 oor ginge weej nao ós jury plaats. ’t Waas eine schoeëne bónten optoch mit vuuel meziek en prachtige groepe. De faatse ware weer aanwezig mit aktuele kreaties. Nao afloup van d’n optoch ging de zjurie nao ’t Raodhoes veur euverleg. Nao ’n kort euverleg kwame weej tot eine winnaer. De Veldeke trofee 2017 Blierick is gewónne door d’n hier Piet Welles mit zien kreatie: ik heb ’t letste brosje van Josje. Veldeke zal de pries ónder de jaorvergadering op 9 april in Ut Tref oetreike aan Piet.

Heejbeej is de taak van ós veur 2017 alweer gedaon. Op nao de vastelaovend van 2018.

Namens de Veldeke jury Blierick: Henny, Henk, Jos en Mieke.

maondaag 27 fibberwari 2017 in Venlo

’t Waas toch waal effe spannend. De vraog waas: “ is ózze Leven Hier ‘ne Venlonaer?” Tuurlik is Hae det mót ’t antwaord zien. Genne storm, genne raegen, d’n groeëten optoch van Jocus kós door Venlo gaon trekke. ’t Ging pas raegene wie ’t zoeë good as gedaon waas.

Veuraaf gaonde aan d’n optoch hadde weej as zjurie in de Brasserie aan de Klaosstraot ein óntmoeting mit de Raod van Elf van Jocus en netuurlijk mit ’t prinselik trio; Prins Lex I en zien adjudante Dick en Martijn. Taege 12.00 oor ginge weej nao de plekskes op de route wao weej de Faatse good ónder de loep kóste legge.

D’n optoch leet efkes opzich wachte, maar mit ’n bietje vetraging, ‘t Venloos keteerke duid altied mei, kwaam ’t gedeuns opgank. 71 Nummers ginge aan ós veurbeej bónt, prachtige kreaties en mit eine enorme berg meziek. En dao tösse in de Faatse, actueel, scherp en smeis op ’t rendje. Maar wat ware det d’r ‘nen houp, waal in de 50 hebbe weej d’r geteld. Mit andere wäörd weej hoofde ós neet te vervaele, hebbe weej ouk niet gedaon. Baovenal hebbe weej gewoeën genaote van alles waat aan ós veurbeej trók. ’t Mótto “Venlo op zien bes” woord ier aangedaon.

Nao aafloup van d’n optoch woorte weej as zjurie in de Maaspoort verwach veur euverleg. Mier dan 50 Faatse, weej hebbe ós ózze kop mótte braeke, maar weej zien tot eine winnaer gekómme. De Veldeke trofee 2017 Venlo is gewónne door d’n hier Bert Ebus mit zien kreatie: “Kiek Veldeke gen stripkes” De trofee 2017 zal Veldeke ónder de Jaorvergadering op 9 april 2017 in Ut Tref aan Bert oetreike.

Ós taak als Faatse zjurie 2017 waas gedaon. In 2018 kump weer ‘ne niejen optoch in Venlo, waallich mit weer zónnen houp Faatse. Weej zulle ’t zeen as ‘t ós is gegaeve. Names de Veldeke zjurie Venlo , Henny, Ria, Wiel

Faatse 2016

’t Wortelepinneriek, zóndaag 7 fibberwari 2016

Dit jaor waas de vastelaovend vruug in fibberwari, en det haet ouk waat perbleme gegaeve. De waergode ware ós aevel good gezind ónder d’n optoch. Ónder d’n optoch waas ’t druueg en mit de wind veel ’t ouk waal met. De Wortelepin had dit jaor as motto: Lach en geneet. En zoeë trok d’r ‘nen bónte vastelaovesstoet door de Blierickse straote. Mit 85 deilnemers waas ’t ‘ne langen optoch. Ouk de faatse ware good aanwezig, en dao ging ’t ós ouk um. De faatse zien toch de krinte in de optochpap. Veur d’n optoch kwame weej beej ’t Raodhoes beejein um nog efkes alles door te spraeke. ’t Waas sóms bes lastig um de faatse te vinde, veural as zeej achter ‘nen auto of groep lepe. Maar oeteintelik is ’t ós toch gelök. Nao afloup van dae prachtige optoch lepe weej weer truuk nao ’t Raodhoes veur euverleg. Vanzelfspraekend hebbe weej alle faatse die aandach gegaeve die ze ouk verdeende. Nao efkes te hebbe geklasjeneerd kwame weej met algemeine stumme tot eine winnaer.

 De Veldeke-trofee van 2016 in Blierick is gewónne door d’n hier Ben van de Heyden met zien   kreatie:  Ik bin onderwaeges nao de Venloosche optoch. Heej beej zoot ós werk d’r veur dit jaor weer op.    Weej kieke al weer oet nao 2017!

Veldeke jury Blierick,Henny, Mieke, Henk en Jos

Vastelaovend met Halfvaste in Venlo.

Vuuel minse hadde zich al behuurlik drök gemak euver Halfvaste. De kasteleins roke eur kans en vonde det weej d’r maar weer ens duchtig taege aan móste gaon, anderen vonde weer van neet. TANTE Bet , Jocus en ózze StADSUMROOP ventileerden allemaol eur meining. De Gemeinte Venlo waas wat minder enthousiast en vond det Jocus maar de ker mós gaon trekke, maar dao had  Jocus neet zoë vuuel zin in. Maar d’n optoch meus d’r kómme en dae kwaam d’r!

D’r ware d’r wat die neet kóste, en ouk weer andere die gaer mei deje. En zoeë leep de Ponywaeg taege de middaag toch weer behuurlik vol en belaofde ‘t ‘ne schoeëne optoch te waere. En det waas ’t ouk. ‘ne wonderschoeëne optoch – zonder gater!- met schitterende wages en groepe. Ein genot um nao te kieke. ’t Waer speulde de minse gans in de kaart en op ’t lets kwaam ’t zunke zelfs te veurschien.

Faatse ware d’r waat minder as ander jaore. We telde d’r ongevaer 20. D’r woort op twieë plaatse gejureerd door Han en Huub Thijssen  en door Henny Crommentuyn met Wiel van Aarssen. Na aafloup hebbe die zich beej ein gezatte en d’n oétslaag bepaold.

As winnaer kwame oét de bus: Ben Bettinger en Geert Rutten met eur kreasie: Toch ein boete bar. D’r woort ouk ‘ne aanmoedigingspriés gegaeve en waal aan Hay Swinkels met : Gans door ein.

De priéze zulle waere oétgereik tiejes “De Slumste Venlonaer”op zondaag 30 oktoëber in de Venlonazaal .

Faatse 2015

Vanoet ’t Wortelepinneriek . Zóndaag 15 fibberwari 2015,

Ónder ein straolende zón trok alweer de groeëte vastelaovesoptoch door de straote van ’t Wortelepinneriek.De waergode ware ós ouk dit jaor good gezind. ’t Motto van dit jaor waas: Kiek ens heej. ’t Waas einen optoch met 88 deilnemers. Met vuuel kleur en meziek waas d’r ein hiele goje stumming beej de deilnemers en de minse naeve de kant. As jury van Veldeke veur de Veldeke trofee, hadde weej de taak um oet al die faatse (en det ware d’r hiel vuuel) eine winnaer aan te wieze. Eigelik is iddere faatse eine winnaer in d’n optoch, want de faatse zien toch de krinte in de optochpap. Vanteveure in ós euverleg hebbe weej vasgesteld aan welke punte de faatse meuste voldoon. Ein van die punte is det ze de gansen optoch meiloupe en good kóntak make met de minse naeve de waeg.

Zeej laote tot ’t letste ougenblik eur lol en geinigheid aan ’t publiek. Nao aafloup van eine geweldige optoch kwame weej beejein in ’t Raodhoes. Vanzelfspraekend hebbe weej alle faatse die aandach gegaeve die zeej ouk verdene. Binne de jury is duchtig geklasjeneerd euver wae de winnaer zoel waere.Oetintelik waar de jury einstummig van meining det de Veldeke- trofee van 2015 is gewónne door de hiere Peeters en Peters met eur creatie: Weej as nieje vors en prins drage de Wortelepin op hand.Nao nog waat gezellige eurkes zoot ós taak d’r veur dit jaor weer op! Veldeke jury BlierickHenny, Henk en Jos 

De Faatse in d’n  optoch 2015 van Venlo.

’t Vurrig jaor hadde weej schoeën waer, maar dit jaor deej ’t zunke biezonder zien bès.Daordoor ware d’r neteurlik ouk vuuel minse in de stad en dus waar ’t d’r erg gezellig.Van d’n optoch zelluf hebbe  weej genaote: prachtige kleure, moeie wages en leuke ideeje.Ouk ware d’r vuuel  faatse, maar aevel nog mièr twieëtalle en dreejtalle. Maar ’nne faatse is now einmaol eine faatse en dus allein. Weej kieke zeker ouk nao die andere en beoordeile die ouk. Komme weej in twieestried dan keze weej veur de faatse. En dao hebbe weej dit jaor ‘ne winnaar beej kinne vinde. As echte Veldekeminse ziet geej um al ens dökker taege gekomme: Bert Ebus. Hae had as creatie : “Waas ’t beej Vroom maar zoeë drök!”. ’n Actueel thema en simpel gebrach, heerlik!Ouk haet de jurie beslaote ‘ne aanmoedigingspriès oet te reike. Dae is gewonne door  Ben de Wit en Jacq Peters met eur creatie : “Weej zien al veurgekómme”.  Same met z’n twieje achter ein paar tralies,  inspeulend op ’t motto van dit jaor en schoeën gebrach.Wie jäörliks gebroekelik zal op zondaag 25 oktober tiejes “De slumste Venlonaer”aan eur de priès waere oètgereik. Dao kint geej allemaol beej zien, maar dan mót geej óch waal opgaeve veur deilname aan “De slumste Venlonaer”!

Faatse 2014

Faatse in d’n optoch van ’t Wortelepinneriek

Zóndaag 2 maart 2014

In dit jubileumjaor ( 6x11jaor) trok de groeëte vastelaovesoptoch door de straote van ’t Wortelepinnerièk. De waergode ware ós aevel good gezind, ónder ein lekker zunke trok eine bonte stoet door de Blierickse straote. ’t Motto waas: Laot ós viere! Einen optoch met vuuel kleur en meziek en ein opperbeste stumming beej de deilnemers en beej de minse naeve de kant van de straote. As 3 koppige jury veur de Veldeke trofee hadde weej as taak de faatse te jurere. Eine faatse meus aan inkele punte voldoon die weej vanteveure in ós euverleg hadde vasgesteld: onder andere de ganse optoch meiloupe en good kóntak make met de minse naeve de waeg. Dit jaor ware d’r mier faatse as aafgelaope jaor. Faatse zien ’t roeje lint det door d’n optoch geit. Ze showe op ’t letste ougenblik aan ’t publiek eur lol en geinigheid. Nao afloup kwame weej beejein in ’t Raodhoes um de winnaer vast te stelle. Nao wies beraod kwame weej tot dit besloet: de winnaer is Jenne Peters met De banke zien oet Blierick verdwene, de spaarzök zien weer verschene. Ouk waar d’r eine aanmoedigingspries veur Wieger Simons met ’t motto: met de Wortelepin 66 jaor de keuning te riek. Ós taak veur 2014 zoot d’r weer op. Op nao 2015.

Namens de Veldeke jury Bliërick Henny, Henk en Jos.

Faatse in d’n optoch in Venlo

’t Waer waas ós gelökkig waat baeter gezind as vurrig jaor wie eine stevige winterse wind ós in de greep had. Gelökkig had VVG. JOCUS d’r veur gezörg det de echte Venlonaere weer wat te näöle hadde. Ze hadde dao in al eur wiesheid beslaote um ein nieje route te bedinke! En umdet die ein stök korter waar as andere jaore hadde weej as jurie dus minder tied um alles ens good te bekieke. ’t Waas eine schoeëne optoch met vuuel kleur en prachtige wages en groepe. Dao tösse door – as kleine pareltjes aan ’t vastelaovesfirmament- leepe de faatse. Veur dees minse haet Veldeke al jaore ( haos 35 jaor!) eine schoeëne pries in petto . En waal ein fraai kunswerk van Mariëlle Franssen. Oetintelik kwame d’r ongeviër 25 faatse in aanmerking veur ein beoordeiling door de jurie. Alles woort nog ens good bespraoke en ouk bekeke aan de hand van gemakde foto’s. Oetinteliuk kwaam de jurie einstummig tot ein besloet; winnaar 2014 woort: RICK van ULFT !

Zien motto waas simpel: ziene MIKWE-G! Hae kós ’t nauweliks oetlegge aan de minse en struijde met laege plastic täöte, zonder mik. Dae waas weg. De jurie vond dees kreatie persies waat zeej veur ouge haet met eine faatse. Simpel, neet euverdrieve, kontak met de minse naeve de kant en aktueel. Wie de letse jaore gebroekelik is, zal Dialekvereiniging Veldeke Venlo deze schoeëne pries oetreike op zondaag 26 oktoeëber tiejes de middaag van de Slumste Venlonaer.

De jury van de Veldeke Faatse trofee 2014

Faatse 2013

Venlo 11 fibberwari 2013

‘t Waar ‘ne hiele kalden daag, maar gelökkig waal druueg. Door ’t waer ware d’r In ‘t begin weinig minse naeve de straot. ’t Veulde hiel kalt aan door dae wind. Maar wie d’n optoch d’r aan kwaam waar de Parade good vol.

D’r waas ein geweldige stumming, die bleef wies ‘t ind. Jaomer det der zoeë weinig faatse waare, in zien totaal 28. Waal ware zeej allemaol hiel kwant en waas ’t lastig um dae goje oet te keze. Oetintelik is ‘t gewaore: IK BIN DER MIT ‘T KÖPKE BEEJ van Jos Valkenburg. D’n aanmoedigingspries is veur: OUK WEEJ BEKINNE van Frank Holzapfel. ’t Waas weer eine schoeëne optoch ! De faatse jury: Wiel, Han en Henny  

Blierik 10 fibberwari 2013

Op zóndaag 10 fibberwari trok weer de groeëte vastelaovesoptoch door ’t Wortelepinneriek. Vastelaovesgezelschap De Wortelepin hat dit jaor ’t motto: “Blierik straolt”. De waergode ware ós aevel neet al te good gezind. Eine frisse wind leet de geveulstemperatuur flink kalt aanveulen. Persies op tied begós d’n optoch te trekke. D’r stónde doezende minse naeve de waeg in ’t centrum van Blierik. ‘t Waar eine geweldige optoch met vuuel kleur en mezièk en ein opperbeste stumming beej de deilnemers en de kiekers naeve de optochroute.

‘t Motto: “Bliërick straolt” kwaam good oet de verf.

D’r ware neet zoeëvuuel faatse as andere jaore, maar die mei hebbe geloupe ware erg origineel. Ein thema det vuuel te zeen waas: de Blierickse bieb beej Berden. Als 3 köppige jury veur de Veldeke Trofee hadde weej de taak um de origineelste faatse d’r oet te haole en as winnaer van de Veldeke trofee aan te wieze. Nao aafloup van d’n optoch (van haos 2 oor) kwame weej beejein in ’t Raodhoes um de winnaar vas te stelle. Nao slum beraod kwame we tot de winnaers van dit jaor: Ben Bettinger en Geert Rutten met eur motto: Weej hebbe um hange. Dit ging euver de vastelaovesposter van Limburg. Nao nóg wat gezellige eurkes zoot ós taak d’r veur 2013 weer op.   Wies ‘t volgend jaor, names de Veldeke trofee jury in Blierik. Henny, Henk en Jos