Venlo 2017

Vriedaag 31 maart 2017 vónd in de Venlonazaal weer de finale plaats van de Venlose declamatiewedstried.

39 kinder van de basisschoeële oet Venlo en Blierick declameerde eur gedich. Sómmige toepasselik gekleid of oetgedos met attribute veur beej eur gedich. Erg leuk! De zaal waas al op tied bómvol met kinder, elders en opa’s en oma’s D’n aovend woort weer geprissenteerd door Hans Jacobs. Met ‘nen houp joeks en jen reep hae de finaliste met gruupkes van vief de buun op en stelde hae de kinder op eur gemaak, wie weej det van um gewind zien. Nao 19 veurdrachte woort d’r ’n kleine pauze ingelas met ’n prachtig muzikaal optraeje van Kiki Severijns op trompet. Daonao kwame de andere 20 kinder aan de beurt um eur gedich te declamere.

De jury bestónd oet Hay van Hoorn, René Dings en Juul Stokbroekx, alledreej bekind oet ’t theater- en tenielwaereldje. Zeej hebbe genaote en stónde d’r van te kieke waat Venlo ‘nen houp talentjes haet. ’t Waas ’n zwaore taak, maar d’r zien toch ’n aantal winnaers oet de bus gekómme. Juul Stokbroekx leet de kinder neet langer in spanning en makde d’n oetslaag bekind:


Ónderbouw

1e PriesSophie SassenWillibrordusschoeëlmet ’t gedich ‘’ ’t Nieje kledje’’
2ePpriesTrijntje NellissenWillibrordusschoeëlmet ’t gedich ‘’Willie de goldvis”
3e PriesEsmee PeetersDe Koperwiekmet ’t gedich ‘’Waat wils se noow ?’’

Middebouw

1e PriesJop GubbelsDe Koperwiek met ’t gedich ‘’Supermen!’’
2ePpriesYanna SchreursDe Koperwiek met ’t gedich ‘’Logere’’
3e PriesDonné LothmannDe Koperwiekmet ’t gedich ‘’Supermen!’’

Baovebouw

1e PriesFenna Saak De Koperwiek met ’t gedich ‘’D’n ierlike vinder’’
2ePpriesMaud Lucker De Koperwiek met ’t gedich ‘’Pechdaag’’
3e PriesKiki SeverijnsSt. Martinusschoeëlmet ’t gedich ’’Brr bah’’

De nummers 1 meuge deilneme aan de Limburgse finale op 20 mei 2017 in Dok6 in Panninge. ’t Waas weer ‘ne fantastischen aovend en haopelik doon d’r ’t volgend jaor nog mier kinder mei.

Diana Vullings-Smeets
Venloos

Venlo 2016

Finale declamatiewedstried  op 8 april 2016 in de Venlonazaal!

Waat ‘nen aovend… waat ’n schoeëne finale!!

Um half zeve, begint de zaal al aardig vol te struime, mama’s en papa’s, opa’s en oma’s en ouk nog de breurkes en zuskes, we hadde um hiel iërlik te zien… plaats te weinig. Maar achter in de zaal stónde nog staontaofels wao de minse nog koste staon.
De jury bestónd dit jaor oet Herm, Bert en Marij Pollux, die ’t ein hiele ier vónde um dit te meuge doon.
De klok löp taege zeve oor, de ganse zaal zit bómvol  en de spanning van de kinder is hiel good te veule in de zaal, de hertjes kloppe in de kael.

Hans Jacobs geit beginne… hae rup de iërste vief kinder nao baove, de spits is d’r aaf.  Wie idder jaor deej ik souflere, maar ik heb mich verbaas wie die kinder de gedichte allemaol in de kop hebbe zitte…Nao twintig kinder die ech waanzinnig eur gedich hebbe veurgedrage, hebbe we efkes pauze en dae woort  opgevöld door Sjraar Timmermans, dae ziene buut van de aafgeloupe vastelaovend veur droog… ózze kanjer, dae ouk eine topper waas met gedichjes declamere , noow al veur ’t derde jaor ziene buut kump doon. Danke Sjraar, de waas éch gewéldig!! Wies ’t volgend jaor…

Nao de pauze veulde weej weer de spanning van de kinder, de ein zoot de schravele op de stool, d’n andere had gen nagels miër euver.
Die andere einentwintig kinder zien stök veur stök geweldig, waat haet Venlo ein talent!!! Als idderein dan oetintelik is gewaes, meuge se allemaol op de buun zitte en geluif mich… waat ein spanning onder de kinder… wae zal d’r met ein beeldje nao hoes gaon en wae meug  de 21ste mei in Panninge in ’t Dok6 mei doon met de groeëte Limburgse finale??

Hans geit met de priesoetreiking beginne, beej de ónderbouw haet gewónne:

 1. Sophie Sassen van de st. Willibrordusschoeël met ’t gedichje: SJOPPE
 2. Jop Gubbels van OBS de Koperwiek met ’t gedichje: BEEJ DE BRANDWAER
 3. Silke Ernst van de Koperwiek met ’t gedichje: SJOPPE

Beej de middebouw haet gewónne:

 1. Jans Vaessen van ’t Groeneveld met ’t gedichje: TELEFOON
 2. Emily Sassen van de st. Willibrordusschoeël met ’t gedichje: t BRILKE
 3. Katie van Wylick van ’t Groeneveld met ’t gedichje: t BRILKE

Beej de baovebouw haet gewónne:

 1. Kiki Severijns van de st. Martinusschoeël met’t gedichje: ’t IËRSTE KÖSMUULKE
 2. Maud Lucker van OBS de Koperwiek met ’t gedichje: t IËRSTE KÖSMUULKE
 3. Shainy van Cleef van de Montessorischoeël  met ’t gedichje: IN VERWACHTING

Alle kinder hiel vuuel bedank veur óg declamere, ’t waas eine fantastische aovend wao we weer op truuk kinne kieke en de nummers 1, hiel vuuel succes in Dok in Panningen!

Annemie Schleepen-Schweitzer
Veldeke Venlo

Venlo 2015

Declamatie finale  van Veldeke Venlo 2015.

10 april waas ’t dan intelik zoeeë wiet, de finale van de declamatie 2015. Nao dreej spannende veurróndes die we op 16, 17 én 19 maart hebbe gehad, zien d’r  41 kinder door gegaon nao de finale.

We hadde dit jaor dutelik minder kinder als andere jaore, d’r ware eine houp kinder die neet dörfde en die op ’t letste moment aafzagte, heej beej wil ik óg ech mei gaeve… geej hoof ech neet bang te zien veur te declamere, ’t is hartstikke leuk um mei te doon!!! Probeer ’t volgend jaor ens en gaef dich gewoeën op en kiek dan ens op de veurrónde wie se ’t vinds? En meschien det dien moder of vader dich dao beej wilt helpe, want dit meug neet verlaore gaon…!

Dit jaor stond d’r eine catwalk in de zaal dae we mochte lieëne van de Venlonazaal, wao we hiel bliej mei ware, noow koste de kinder hielemaol de zaal in loupe, det waas erg jofel!

We hadde ein super jury dit jaor, die hadde allemaol waat met schrieve, vasteaovendleedjes schrieve en zinge: Wim Roeffen, Hay Geritz en Peter Jansen.

De spanning waas um te snieje wie we um 19.30 oor begóste en wie Henk Buskes ’t veurwoord had gedaon, de microfoon aan Hans Jacobs goof, kwaam de zaal al good los.

Hans reep steeds 10 kinder nao baove die eur gedichje veur droge en oet det gruupke koos hae eine assistent dae de kinder deej intervieuwe, erg leuk…! Zoeë veel d’r hiel waat spanning van de kinder aaf.

Idder kind kreeg van Tiny en Gertie ein oeërkónde en ein kónsumptiebón.

Nao 21 kinder hadde we efkes pauze, kinder en elders koste lekker waat drinke en chips gaon haole. Sjraar Timmermans , dae andere jaore ouk mei deej met de declamatie, deej ziene buut veurdrage…  WAT HEBBE WE GELACHE!!!!  Volgend jaor kump se weer truuk hé Sjraar?

Hans haet nao de pauze de jury gevraog wie se ’t vónde…. ERG MOEILIK DUSSSS….! Wat zitte d’r kanjers beej zeg!

De twieëde helf van de aovend verleep ouk erg leuk, de spanning zoot d’r nog altied good in…

Wie alle 41 kinder gewaes ware, hebbe weer ein pauze gehad, um alles op ein riej te zette wae d’r beej de ierste dreej zoel e zitte.

Wie dan ’t moment dao waas det de prieze oetgereik woorte, mochte alle 41 kinder baove op de catwalk gaon zitte, ooooooh… WAAT WAAS ’T SPANNEND…..!!!

De jury neumde de winnaers op en krege ein VVV-bón en ein tóf beeldje!

De winnaers van de ónderbouw:

 1. Jans Vaessen van ’t Groeneveld met: Bedtied
 2. Imke Driessen van de Zuidstroom met: Bedtied
 3. Emily Sassen van de St. Willibrordusschoeël met: Bedtied

Middebouw:

 1. Maud Lücker  van de Koperwiek met: Plat praote
 2. Kiki Severijns van Sint Martinusschoeël met: Aanlinge
 3. Eefke Koninkxs van de Springbeek met: Aanlinge

Baovebouw:

 1. Quin Schatorié van de Sint Willibrordusschoeël met: Pretpark
 2. Michelle Mulders van de Venlose Montessori Schoeël met: Kaal
 3. Deveny van Cleef van de Venlose Montessori Schoeël met Kaal

De nummers 1 kriege ein oetnuuediging um mei te doon met de Limburgse finale op 16 mei in ’t Patronaat in Heerlen.

We haope det d’r volgend jaor weer hiel óntzettend vuuel kinder zien die mei wille doon.

Tot de volgende kier!

Annemie Schleepen-Schweitzer

Dialekvereiniging Veldeke Venlo