Femilieberichte

Beej dreufenis

 • Weej zien hiel verdretig, maar mit ein blievende herinnering aan zien laeve hebbe weej aafscheid genaome van ……..
 • Nao al die schoeëne jaore die weej same meugde zien, hebbe weej gans ónverwachs aafscheid mótte neme van ……………..
 • Hiel verdretig zien weej, noow weej aafscheid hebbe mótte neme van ………
 • Hiel ónverwachs, nao ein laeve det geteikend waar door iefer en hertelikheid veur ederein, is vandaag euverleje…………
 • Dankbaar det hae/zeej zoeë lang beej ós meugde zien, deile weej óg mei det ………..toch nog ónverwachs is gestorve.
 • Nao ein laeve van leefde, hertelikheid en zörg veur ederein is ……..ónverwachs gestorve.
 • Op hoeëge laeftied is toch nog ónverwachs gestorve………..
 • Bedreuf, maar dankbaar veur alles waat hae/zeej veur ós gedaon en beteikend haet, deile weej óg mit det gestorve is ………
 • Bedreuf laote weej óg weite det nao ein noeëdlottig óngelök is gestorve…………….
 • Bedreuf, maar ouk dankbaar det um/eur nog mier pien bespaard is gebleve, laote weej óg weite det nao ein kort krank zien is gestorve …………
 • Weej wille óg laote weite det nao jaore vechte taege ein slopende krankheid en met volle mood doorstaone behandelinge noow toch is gestorve……………
 • Met al ziene/eure laeveslös haet hae/zeej de stried taege ein slopende krankheid neet kinne winne. Nao al die schoeëne jaore, die weej met um/eur meugde laeve, hebbe weej hiel verdretig aafscheid mótte neme van …………
 • Weej hebbe met dich same meuge zien de letste daag van dien laeve. ’t Deej ós good um det te meuge doon, dich waars veur ós ’t allerleefste. Weej zulle dich ederen daag misse. Vandaag is gestorve…………
 • Vandaag is thoes, in zien/eur vertrouwde umgaeving, in ’t beejzien van ederein dae um/eur leef waar, gestorve………….
 • Vol laeveslös en met vuuel goje bedoelinge haes dich diene eige stried gestreje. Jaomergenóg kós dich ós oetgestaoke hand neet aanneme. Weej neme noow aafscheid van………………….
 • NN haet beslaote ziene/eure eige waeg te gaon. Eine waeg dae um/eur mier en mier vertrouwd woort en dae oetintelik de rös brach wao hae/zeej zoeë nao oetkeek. Weej hebbe vuuel verdreet det hae/zeej d’r neet mier is, maar we legge ós neer beej zien/eur keus.
 • As geej gen persuuenlike kinnisgaeving heb gekrege, wille weej óg verzeuke dees advertentie as zoeëdanig te beschouwe.
 • De aafscheidsdeens wuurt gehalde (maondaag/dinsdaag/woensdaag/dónderdaag/vriedaag/zaoterdaag) (jannewari/fibberwari/maart/april/mei/juni/juli/augustus/september/oktober/november/december) um .. oor in de …..kerk in …… Aansloetend is de crematie in ’t Crematorium aan de Grote Blerickse Bergenweg 30 in Blierick.
 • Beejeinkómme aan de kerk, wao gelaegenheid is um schriftelik te condolere.
 • NN is opgebaard in ’t (thoes/oetvaartcentrum) aan de …………….straot nr. .. in ….
 • Wao geej op …………….daag, tösse ….oor en …. oor persuuenlik van eur/um aafscheid kint neme.

Dankbetuging

Veur de blieke van mitlaeve óndervónde nao ’t euverlieje / d’n doeëd en beej ’t aafscheid van miene leve man, ózze zörgsame pap, schoeënvader, gruuetse opa en euvergroeëtvader, ………, danke weej óg van herte.


De 6 waeke deens wuurt gehalde op ……… um …. oor in de H. Antoniuskerk aan de
Antoniuslaan te Venlo-Blierik.


Zoeë kort geleje is ’t ónverwachse euverlieje / d’n ónverwachte doeëd van …….
Zoeë lank liek de waeg nao berösting. ’t Is nog altied meujlik te begriepe en ‘t ’n plek te gaeve. Weej hebbe hiel vuuel steun gekrege door de kaarte, ’t werme mitlaeve en de blome. ’t Is hiel good te weite det zoeëvuuel minse mit ós mitlaeve en ós steune.
Weej wille óg heejveur hiel hertelik danke.


Beej idder aafscheid wuurt ’n herinnering gebaore.
Zoeëvuuel kaarte, opbeurende wäörd , handdrökke, of allein maar d’r zien
Geweldig wievuuel minse ós wille steune en
troeëste in ós verdreet nao ’t euverlieje / d’n doeëd van miene leve man, en pap ………..


Inens verschene d’r dónkere wolke veur de zón.
Efkes dachte weej det de zón neet mier schiene kós.
Efkes dachte weej det d’n tied waas stil blieve staon.
Wiesdet de wiezers zagte, “kóm weej mótte vaerder gaon.”


Weej wille óg bedanke veur de wieze waorop weej same
aafscheid hebbe genaome van ……….


……… laefde neet allein veur zich eiges maar veur idderein.
Inens is d’r die stilte, ’t verlees is groeët, de laegte ónbegriepelik.
Aafscheid neme van emes waovan ze hils is altied meujlik.
Óg aanwezigheid beej de crematie, de troeëstende wäörd,
de kaarte en blome beej ’t euverlieje / d’n doeëd van
ós dochter, zuster, schoeënzuster en tante hebbe ós laote veule
det weej neet allein zien. ’t Neemp de pien van ’t verlees
neet weg maar ’t haet ós waal good gedaon te zeen det
…….. beej zoeë vuuel minse geleef waas.


Weej kóste dich neet beej ós halde,
hae dae van ós heel;
maar hae dae van ós heel,
halde weej beej ós.


Weej wille óg bedanke veur de wieze waorop weej same
aafscheid hebbe genaome van ………


’t Mitlaeve, persoeënlik, op pepeer of in de vorm van blome,
waas veur ós ’n groeëte troeës en zal altied ’n dankbare
herinnering blieve.


Leef minse, wat haet ós Mam /ózze Pap
ein moeëj aafscheid gekrege:
werm, leefdevol, met ‘ne lach en ’n traon.
Zoeë zoel ós Mam/ózze Pap ’t gewild hebbe.
Hiel hertelik dank aan idderein dae betrokke waas
beej ’t laeve en ’t aafscheid van ós Mam/ózze Pap.


Óndanks ’t verlees beware weej neet allein
goje herinneringe aan ós Mam/ózze Pap,
aevel ouk aan de werme belangstelling
van óg allemaol.
En vergaet neet de letse wins dae zeej/hae ós
haet meigegaeve:
Geneet van ’t laeve!

Gedichte

Gedichte beej ’n aafscheid.

Ik heb ‘t laeve leef gehad.
Óg allemaol aevezier.
Gaer waas ik nog heej gebleve,
maar jaomergenóg, ’t meugde neet mier.


Wannier d’r emes aan mich dink,
dan zónder vuuel verdreet.
Bedink, ’t laeve is maar kort,
dus miene wins is: geneet


Hiel verdretig maar dankbaar veur al ’t goje
wat hae/zeej ós gegaeve haet, hebbe weej aafscheid
mótte neme van miene leve man, pap en opa / mien
leef vrouw, mam en oma………..


En as ik doeëd bin, treur dan neet,
ik bin neet ech doeëd mós se weite.
’t Is mien lief det ik achterleet.
Ik bin pas ech doeëd as dich mich bis vergaete.


Óndanks, det weej good beseffe det weej um/eur lang in
ós midde meugde hebbe, mótte weej noow mit verdreet en
respect, toch nog ónverwach aafscheid neme van miene
zörgsame man, ózze zörgsame pap, schoeënvader, opa-
mien zörgsame vrouw, ós zörgsame moder, schoeënmoder,
oma.


Hiel gewoeën, hiel bezónder,
Gewoeën ‘ne hiel bezóndere mins


Ik heb ’t laeve leef, ik heb ’t noeëts verzwege
’t wónder van ’t bewaege, de vreugde um ’t bestaon
En velt ’t dook dan dich, nog effe op ’t laeve
’n letste glaas geheve, ik had ’t laeve leef.


Herinner mich neet in sómbere daag
Herinner mich in straolende zón
Wie ik waas wie ik alles nog kós.


Dien vader blief dien vader, diene man blief diene man.
Zoeë eige en vertrouwd, dich wils um nog neet misse
umdet se van um hils, maar ens dan kump d’n daag
dan mós se um laote gaon, dien verstand zaet det ’t good is,
maar in dien ouge blink ein traon.


Zoeë wie ‘ne boeët hiel langsaam
achter de horizón verdwient
zoeë hebbe weej ’t letste jaor
stap veur stap
aafscheid van dich mótte neme
Wat blief zien schoeëne herinneringe


En noow nog maar allein
’t lief los laote.
De leefste en de kinder laote gaon
Allein nog maar ’t sterke leech
’t roeëje, ’t zuvere van de late zón
te zeen, te volge en de eige waeg te gaon
’t woort, ’t waas, ’t Is gedaon.


Wat waas hae/zeej sterk en werksaam
Wat haet hae/zeej veur ós klaor gestaon
Zien zörg/ Eur zörg zulle weej noeëts vergaete
van zien/eur verdreet allein ’t töpke weite
Sterk en en met mood droog hae/zeej zien/eur lot.
Wies ’t aafscheid van ós, ’t welkóm beej God


’t letste bietje is noow op
Vuuel waas d’r te verdeure
’t kerske is noow opgebrand
Gedouf zien alle veure.


Doeëd:
Ik weit wie schouw ik waas as kind,
Wat heb ik ‘m geknepe
Hae waas miene vijand), noow miene vrind
Noow heb ik um begrepe.
(van Toeën Hermans)


Weej zegge vuuel te gauw ’t is veurbeej,
Allein dien lief is weggenaome,
neet wae se waas
en ouk neet wat se zags.


Noeëts knoterend, noeëts vraogend
zien/eur laste in stilte doorstaond
zien /eur hand hebbe veur ós gewerk
zien/eur hert haet veur ós geklop
zien/eur ouge hebbe ós wies ’t lets gezóch.


Meujig gings dich door, alzelaeve weer.
Wies ’t letste moment, ’t woel nimmier.


As niks mier vanzelfspraekend is
As idderen daag veult as ’n gemis
As dich in dien bewaeging beperk bis
As dich gen zelfstandigheid mier kins
As liefelik alles dich wuurt óntnaome
As d’n tied van aafscheid gekómme is
As dich oetintelik de stried opguuefs
Bliek det AS gewónne haet.


“ ’t Book is geslaote, weej zulle zienen humor misse.”
Nao ’n laeve van hard werke, de zörg veur zien/eur gezin,
haet nao ‘nen tied van aafnemende gezóndheid, aafscheid van ós
mótte neme, miene leve man/mien leve vrouw, ózze zörgsame
pap/ós zörgsame mam, gruuetse opa/oma en euvergroeëtvader /
euvergroeëtmoder


Weej dachte det ’t middaag waas,
maar inens veel de nach.


’n Moder/‘n Vader sterf altied te vruug
al wuurt zeej/hae nog zoeë ald.
Dich haops det God eur/um spare zal
umdets dich van um/eur hils.
Maar as de daag gaon niepe,
Zeej/hae krank wuurt en meug
dan baejs dich det God eur/um haole zal
umdets dich van eur/um hils.


De zón scheen
de veugel flote
de blome bleujde
en toen woort ’t stil


As ik doeëd gaon
haop ik des dich d’r beej bis
det ik dich aankiek
des dich mich aankieks
det ik dien hand veul
dan zal ik röstig doeëd gaon
dan hoof nemes verdretig te zien
dan bin ik gelökkig
(Remco Campert)


Dien hand hebbe veur ós gewerk
Dien hert veur ós geklop
Dien ouge hebbe ós wies ’t lets gezóch
Dien leefde veur ós stónd baovenaan
Weej mótte acceptere um zónder dich ….
…..wiejer te gaon.


As ’n oelig veugelke zoeë tier
vloog zeej lanksaam neer
meug gestreje maar toch neet allein
gings dich zaachjes van ós haer


Ein moder um gruuets op te zien
Ein schoeënmoder um leef te hebbe
Ein oma um van te halde


Dankbaar, veur alles wat geej veur ós heb beteikend,
Mótte weej óg wies groeët verdreet meideile, det
in ’t beejzien van ós is weggegaon, ós leef mam,
schoeënmoder en oma


Vuuel fijne herinneringe
Veurgood oet ós midde
Veur altied in ós hert!


“De veurstelling is aafgeloupe, de hertelike groete aan idderein”
….., Weej hebbe van dich genaote en ’t waas ’n ier um op de ierste rang te zitte.
’ n Laeve van lache, werke, zinge, reize, trekbuul speule, bakke, aete
Leefdevol en met ’n ruum hert. ’n Laeve vol laeve


Op …. is in ’t beejzien van zien/eur femielie euverleje.


Dao allein kint bliedschap woeëne
dao allein is ’t laeve good.
Wao me stil en óngedwónge
alles ónderein duit.
(citaat oet poëziealbum van Trudy, 20-4-1955)


Dien vader/moder blief dien vader/moder, zoeë eige
Dich wils um/eur neet gaer misse,
umdets dich van um/eur hils.
Aevel ens kump dan d’n daag
des dich um/eur mós laote gaon.
Dien verstand zaet det ’t good is,
aevel in dien ouge blink ein traon.


Ik zeen dien hand veur mich ligge
ens zoeë hendig, noow zoeë stil
doezend dinger, doezend zake
die ik noow inens nog weite wil
Ik wil met dich praote, dich hure vertelle
Ik weit ’t kint neet mier
In mien gedachte zals dich altied beej mich blieve
Ik zal dich misse, idderen daag weer.

’n Niej kiendje

Beej de gebaorte van ’n kiendje:

Hoera, ós twieëde prinsesje is gebaore!
(Naam) ………..
(Datum) ……….
Dochter en zuske van:
(Naam en adres) ……


Gebaore : (Datum) …………
(Naam) ………….
(Adres)…………..
Zuske/breurke van …….
Name elders: ………


Hoera, weej hebbe ‘ne zoon
(Naam) ……..
(Datum) …….
(Name elders) ……..
(Adres) ………..


Op ….. (datum) haet …… ’n zuske/breurke gekrege.
(Naam) ………
Dochter / Zoon van:
(Name elders) ……………..
(Adres) …………


Weej zien dolgelökkig met de gebaorte van ós dochter
(Naam) ……….
Gebaore op ..-..-……
Gruuetse elders:
(Name elders) …………
(Adres) ………………


Weej zien hiel blie met de gebaorte van:
ós dochter/ózze zoon:
ós kleindochter/ózze kleinzoon
(Naam) …………..
(Name elders/groeëtelders)…………
(Adres) …………………..


Ós leefde woort dien laeve
Gebaore (Datum) …………..
(Naam) ……………..
Dochter/Zoon van …………….
Zuske/broor van …………
(Adres) ……………


Weej zien d’r hiel gruuets op en
wille óg daorum gaer laote weite
det op -..-…… ós maedje/ jungke
is gebaore
(Naam) ………………….
(Name elders)…………..
(Adres) …………………


Haos te klein um vas te halde,
maar te groeët veur wäörd
Gebaore
(Naam) ………
Dochter/Zoon van
…………………..
(Datum) …………
(Adres) ………….

Gebaore
(Datum) ……………
Döchterke van
………………………..
Zuske van
……………………..
(Adres) ……………
——————————-

Trouwe

Weej gaon trouwe.

Veurbeeld 1 m.b.t. trouwkaarte:

Linkerkant op ‘n kaart:
…..(naam) en ….. (naam) gaon trouwe!

Weej trouwe op .. oktober um .. oor in ………… (locatie aangaeve)

(jannewari/fibberwari/maart/april/mei/juni/juli/augustus/september/oktober/november/december)
(datum as ciefer aangaeve)

Weej nuueje óg um heej beej aanwezig te zien.
Aansloetend zoele weej gaer met óg same aete.
Um …. oor begint ós fees beej:

…………….. (naam van de locatie)
…………….. (adres van de locatie/ ……..straot, waeg, laan etc.)
…………….. (poscode+vestigingsplaats van de locatie)

Rechterkant op ’n kaart:
Ceremoniemeister:
…….. (veurnaam en achternaam)
……… (telefoonnummer)
……… (e-mail adres)

Ós adres: (van ’t broedspaar)
……………(adres)
……………(poscode+woeënplaats)
……………(telefoonnummer)

Laot ós efkes weite of geej kómp

Veurbeeld 2 m.b.t. trouwkaarte:

Linkerkant op ‘n kaart:
’n Sträölke leefde op minse gerich,
verandert de ouge, verwermp ‘t gezich

Óg aanwezigheid is ós mier waerd dan ’n kedo,
aevel wilt geej toch waat gaeve dan gaer via ‘n

Rechterkant op ’n kaart:
……………………….. (veurnaam en achternaam broed)
&
……………………….. (veurnaam en achternaam broedegóm)

Gaeve ’t jaowaord aan ein op …………………….. (datum en maond)
op ’t Stadhoes van Venlo um …….. oor.

De kerkelike inzaegening vindt plaats um ……. oor in de …………..
(naam van de kerk en vestigingsplaats van de kerk).

Geej ziet van herte welkóm op ós receptie van ……. oor wies ….oor
in …………………………………………… (naam, straot, woeënplaats)
en de feesaovend dae d’r op aansluut.

Ceremoniemeister:
…….. (Veurnaam en achternaam)
……… (Telefoonnummer)
……… (E-mail adres)

Ós adres: (van ’t broedspaar)
……………(adres)
……………(poscode+woeënplaats)
……………(telefoonnummer)

Veurbeeld 3 m.b.t. trouwkaarte:

Op ’n kaart beejveurbeeld in ’t midde van ‘n kaart:

Maondaag …………(datum en maond en jaor**) trouwe

( Dinsdaag, Woensdaag, Dónderdaag, Vriedaag, Zaoterdaag, Zóndaag)

( * Jaor as ciefer aangaeve).

…………………….. en …………………
(veurnaam en achternaam van de broed en veurnaam en achternaam van de
broedegóm)

um … oor op ’t Stadhoes van Venlo.

Aansloetend vindt um …. oor de kerkelike inzaegening plaats in de ……
(naam van de kerk en vestigingsplaats van de kerk).
Weej vinde ’t schoeën as geej d’r beej kint zien.

De receptie is van … oor wies … oor in
…………….. (naam, straot, woeënplaats)

Ós adres: ………………………………..

Ceremoniemeister: ………………………
(veurnaam, achternaam, telefoonnummer, e-mail adres)