Trouwe

Weej gaon trouwe.

Veurbeeld 1 m.b.t. trouwkaarte:

Linkerkant op ‘n kaart:
…..(naam) en ….. (naam) gaon trouwe!

Weej trouwe op .. oktober um .. oor in ………… (locatie aangaeve)

(jannewari/fibberwari/maart/april/mei/juni/juli/augustus/september/oktober/november/december)
(datum as ciefer aangaeve)

Weej nuueje óg um heej beej aanwezig te zien.
Aansloetend zoele weej gaer met óg same aete.
Um …. oor begint ós fees beej:

…………….. (naam van de locatie)
…………….. (adres van de locatie/ ……..straot, waeg, laan etc.)
…………….. (poscode+vestigingsplaats van de locatie)

Rechterkant op ’n kaart:
Ceremoniemeister:
…….. (veurnaam en achternaam)
……… (telefoonnummer)
……… (e-mail adres)

Ós adres: (van ’t broedspaar)
……………(adres)
……………(poscode+woeënplaats)
……………(telefoonnummer)

Laot ós efkes weite of geej kómp

Veurbeeld 2 m.b.t. trouwkaarte:

Linkerkant op ‘n kaart:
’n Sträölke leefde op minse gerich,
verandert de ouge, verwermp ‘t gezich

Óg aanwezigheid is ós mier waerd dan ’n kedo,
aevel wilt geej toch waat gaeve dan gaer via ‘n

Rechterkant op ’n kaart:
……………………….. (veurnaam en achternaam broed)
&
……………………….. (veurnaam en achternaam broedegóm)

Gaeve ’t jaowaord aan ein op …………………….. (datum en maond)
op ’t Stadhoes van Venlo um …….. oor.

De kerkelike inzaegening vindt plaats um ……. oor in de …………..
(naam van de kerk en vestigingsplaats van de kerk).

Geej ziet van herte welkóm op ós receptie van ……. oor wies ….oor
in …………………………………………… (naam, straot, woeënplaats)
en de feesaovend dae d’r op aansluut.

Ceremoniemeister:
…….. (Veurnaam en achternaam)
……… (Telefoonnummer)
……… (E-mail adres)

Ós adres: (van ’t broedspaar)
……………(adres)
……………(poscode+woeënplaats)
……………(telefoonnummer)

Veurbeeld 3 m.b.t. trouwkaarte:

Op ’n kaart beejveurbeeld in ’t midde van ‘n kaart:

Maondaag …………(datum en maond en jaor**) trouwe

( Dinsdaag, Woensdaag, Dónderdaag, Vriedaag, Zaoterdaag, Zóndaag)

( * Jaor as ciefer aangaeve).

…………………….. en …………………
(veurnaam en achternaam van de broed en veurnaam en achternaam van de
broedegóm)

um … oor op ’t Stadhoes van Venlo.

Aansloetend vindt um …. oor de kerkelike inzaegening plaats in de ……
(naam van de kerk en vestigingsplaats van de kerk).
Weej vinde ’t schoeën as geej d’r beej kint zien.

De receptie is van … oor wies … oor in
…………….. (naam, straot, woeënplaats)

Ós adres: ………………………………..

Ceremoniemeister: ………………………
(veurnaam, achternaam, telefoonnummer, e-mail adres)