Slumste Venlonaer 2017

Met 35 koppels die zich ’n plaats hadde gezóch in de Venlonazaal woort op zóndaag 29 oktober gestart met De Slumste Venlonaer. D’r ware nog inkele täöfelkes vreej veur de binneloupers.Nao de äöpening door veurzitter Henk Buskes vertelde spelleider Hans Jacobs waat ós allemaol te wachte stónd: 10 spelónderdeile, inkele nieje, inkele alde en waat in ’n nie jeske gestaoke.

Dao ging ’t haer met spel 1: Hans stelde 11 vraoge euver actualiteit en mier en die meuste met jao of nae beantwaord waere. Idder good antwaord goof 10 punte. Mekkelik toch…. of toch neet! Gezeen de scores tösse de 80 en 110 punte mekkelik dus. Spel 2 ging euver ‘ne gas straote in Venlo en waorum die zoeë heite. Keizersträötje, Hakkesplaats, Kwartelemert, Parade en Bolwaterstraot. Det wet toch (haos) idderein…. Beej spel 4 krege we ‘ne gas aafbeeldinge te zeen van persoeëne: wae is dit? waas de vraog. Ein koppel det zich de alde doeëze neump had ze allemaol good: 100 punte.

Umdet de “mystery guest” d’r neet ierder waas, woort noow spel 3 gedaon. En dit spel kwaam 3x truuk, zoeë bleek. De koppels meugde vraoge stelle die met kloppe op de deur beantwaord woorte: jao of nae. Nao 8 vraoge met aaf en toe ‘nen bonus meus se de naam opschrieve van dae klopgeis. Det veel neet mei. Beej spel 6 en 9 ging det net zoeë. Oetintelik had geraoje mótte waere det Sef Thissen, Geert Benders en Renée Vercoulen op die deur stónde te kloppe. Nao binnekóms stelde idder van eur ’n dreejtal vraoge. En det ware neet de mekkelikste kin ik óg vertelle. De vraog van Renée, broed van persenieëlsvereiniging Festina Lente, um op te schrieve wie alle deilnemers geheite zoele hebbe as zeej broed of broedegóm beej de boerebroelof woorte, had idderein good. Geej kint óg veurstelle det d’r waat kwants beejein woort bedach.

Wie Bert Ebus de buun op kwaam wiste de vaste deilnemers al det ’t beej spel 5 ging um de vraog wae de waorheid ging vertelle. Hans en Bert gove idder ’n verklaoring veur ’n Venloos waord maar waat waas de juuste? Beej spel 7 kwaam ’t aan op kaartlaeze: aan de hand van ‘ne plattegrónd met coördinate van ’t centrum van Venlo meus vermeld waere wao ’n elftal gebouwe loge. Of det die juus neet op de kaart stónde. D’r ware 7 koppels die ze allemaol good hadde. Beej spel 8 kwame de puzzelaers aan bod: aan de hand van ’n beschrieving meus ‘ne straotnaam ingevöld waere in de hökskes die dao veur ware. En de letters pasde persies. Veur de meiste waas Picardi ’t perbleem umdet ederein det kint as de Picardie…. Oetintelik kwaam in ‘ne verticale kolom ’t gezóchde waord: meuderke. ’n Kwart van de koppels had det neet, maar gelökkig goof det maar tieën punte. Beej spel 10 kwaam de ganse zaal in bewaeging en meus d’r gezóch waere nao ‘ne gas letters die links en rechs ware opgehange. En met die letters meuste minstes 2 Venlose wäörd gemak waere.Tössedoor woort Hans door Noeëts Druueg nog ens fien herinnerd aan ’t gebeure vurrig jaor met ’n bepaold soort bruuedje: in ’t aangebaoje frikandellebruuedje zit gelökkig gen s of z….

De jury bestaonde oet Wilma Janssen, Diana Vullings en Frans van de Rijdt had zich óndertösse de mies gepaes en alle punte in de computer ingeklop. Op ’n groeët scherm kwaam d’n oetslaag veurbeej gerold: 2 poedelprieze ware d’r veur Hermien en Peter oet Blierick en de Schienheilige Ria en Ton. D’n top 3 bestónd maar leefs oet 5 koppels: ’t 2e van 11m 2 Hans en Tjeu waas derds, op de twieëde plaats 3 koppels: de Twieë Dingskes Danee en René, De Venlose Poerkers Truus en Gerard, en de Alde Doeëze José en Toos. “t Beste koppel waas Blauw Blood bestaonde oet Harriëtte Buskes en Anneke van Kleef. Die meuste aafkampe en al nao 1 vraog van Hans waas dutelik det Harriëtte zich de Slumste Venlonaer van 2017 meug neume. De gansen oetslaag vindt geej op de site van Veldeke.

De kómplemente gaon nao de organisatie, de ophaolers, de jury, d’n ónvolpreze spelleider, ’t barpersenieël en zeker ouk nao alle deilnemers die ’t toch maar weer aandörfde um mei te doon.Zoeëas altied kin ik allein maar zegge: geej dót toch volgend jaor ouk (weer) mei? Wies dan.

Gerard van Gestel

Venlo, 29 oktober 2017

Faatse 2017

Zóndaag 26 fibberwarie 2017 in Blierick

Vandaag trok de groeëten optoch door de straote van ’t Wortelepinneriek in Blierick. ‘t Motto van 2017 waas: Heej is ’t te doon. D’r zien 88 deilnemers in dezen optoch. Nao ‘n paar stormachtige daag ware de waergode ós aevel good gezind. ‘t Waas good te doon naeve de straotkant.

Veuraaf gaonde aan d’n optoch hadde weej in ’t Raodhoes ‘n óntmoeting mit ’t Trio van dit jaor: Prins Rob d’n Ierste en zien adjudante John en Dimitri. Um 13.00 oor ginge weej nao ós jury plaats. ’t Waas eine schoeëne bónten optoch mit vuuel meziek en prachtige groepe. De faatse ware weer aanwezig mit aktuele kreaties. Nao afloup van d’n optoch ging de zjurie nao ’t Raodhoes veur euverleg. Nao ’n kort euverleg kwame weej tot eine winnaer. De Veldeke trofee 2017 Blierick is gewónne door d’n hier Piet Welles mit zien kreatie: ik heb ’t letste brosje van Josje. Veldeke zal de pries ónder de jaorvergadering op 9 april in Ut Tref oetreike aan Piet.

Heejbeej is de taak van ós veur 2017 alweer gedaon. Op nao de vastelaovend van 2018.

Namens de Veldeke jury Blierick: Henny, Henk, Jos en Mieke.

maondaag 27 fibberwari 2017 in Venlo

’t Waas toch waal effe spannend. De vraog waas: “ is ózze Leven Hier ‘ne Venlonaer?” Tuurlik is Hae det mót ’t antwaord zien. Genne storm, genne raegen, d’n groeëten optoch van Jocus kós door Venlo gaon trekke. ’t Ging pas raegene wie ’t zoeë good as gedaon waas.

Veuraaf gaonde aan d’n optoch hadde weej as zjurie in de Brasserie aan de Klaosstraot ein óntmoeting mit de Raod van Elf van Jocus en netuurlijk mit ’t prinselik trio; Prins Lex I en zien adjudante Dick en Martijn. Taege 12.00 oor ginge weej nao de plekskes op de route wao weej de Faatse good ónder de loep kóste legge.

D’n optoch leet efkes opzich wachte, maar mit ’n bietje vetraging, ‘t Venloos keteerke duid altied mei, kwaam ’t gedeuns opgank. 71 Nummers ginge aan ós veurbeej bónt, prachtige kreaties en mit eine enorme berg meziek. En dao tösse in de Faatse, actueel, scherp en smeis op ’t rendje. Maar wat ware det d’r ‘nen houp, waal in de 50 hebbe weej d’r geteld. Mit andere wäörd weej hoofde ós neet te vervaele, hebbe weej ouk niet gedaon. Baovenal hebbe weej gewoeën genaote van alles waat aan ós veurbeej trók. ’t Mótto “Venlo op zien bes” woord ier aangedaon.

Nao aafloup van d’n optoch woorte weej as zjurie in de Maaspoort verwach veur euverleg. Mier dan 50 Faatse, weej hebbe ós ózze kop mótte braeke, maar weej zien tot eine winnaer gekómme. De Veldeke trofee 2017 Venlo is gewónne door d’n hier Bert Ebus mit zien kreatie: “Kiek Veldeke gen stripkes” De trofee 2017 zal Veldeke ónder de Jaorvergadering op 9 april 2017 in Ut Tref aan Bert oetreike.

Ós taak als Faatse zjurie 2017 waas gedaon. In 2018 kump weer ‘ne niejen optoch in Venlo, waallich mit weer zónnen houp Faatse. Weej zulle ’t zeen as ‘t ós is gegaeve. Names de Veldeke zjurie Venlo , Henny, Ria, Wiel

Jaorvergadering 2017

 1. Äöpening door de veurzitter,  Henk Buskes: Gojen daag allemaol. Schoeën det geej ziet gekómme met dit moeëje waer. D’r zien inkele aafmeldinge, te weite:Mevr. J. Stockbroexckx. Dhr. en mevr. Kuijpers. Dhr. en mevr. Zanders. Mevr J.Alsters. Veldeke Krink Venlo besteit dit jaor 70 jaor is ouk d’n aldste krink van Veldeke Limburg. De redaksie van de Kroedwis haet daorum ouk ‘ne jubileum-Kroedwis gemak. De kroedwis besteit dit jaor 35 jaor (applaus van de vergadering).
 2. Notule van de Algemeine Lejevergadering van vurrig jaor: Gen aan- of opmerkinge en sie waere ónder dank aangenaome.
 3. Bestuursverkezing: Aaftraejend is Diana Vullings. Diana stelt zich ouk weer herkeesbaar en wuurt, ónder applaus, weer aangenaome. Annemie Schleepen haet te kinne gegaeve te stoppe met ’t bestuur en zich gans te gaeve veur de declamatie. Ónder applaus krieg Annemie ouk ein bedankje van de vergadering. Bas Vissers wuurt veurgedrage aan de ALV um ’t bestuur te kómme versterke. Ouk Bas wuurt, ónder applaus en hand opstaeke, aangenaome. Bas verzörg op dit moment de cursus Venloos. Henk Buskes vertelt vaerder det Frans v.d.Rijdt geit stoppe waeges gezóndheidsraeje. Mier as 10 jaor haet Frans ’t bestuur versterk, maar zal zeker nog nauw betrokke waere en op de achtergrónd mei dreie. Frans bedank! Ouk dit geit met applaus. ’t Bestuur haet Frans bedank met ’n aetbón.
 4. ’t Jaorverslaag van de sikkertaris: Anneke van Kleef luues ’t verslaag veur. D’r zien 2 vraoge: Wie geit ’t met de verkoup van ’t waordebook ? ‘t Geit heej good mei. En is ’t Venloos quizbook ouk van Veldeke? Nae, dit is neet van Veldeke, maar van Paul Seelen.
 5. Jaorciefers 2016 en de begruueting 2017: De penningefoekser guuef teks en oetleg heej euver. Heej guuef ouk nog efkes teks en oetleg euver ‘t gebeure “Ode aan Sef Cornet” . D’r zien vaerder gen vraoge en de jaorciefers en begruueting waere ónder dank aangenaome.
 6. Controle kaskemissie: De kaskemissie besteit oet: Mevr. Ria Hermans en d’n hier Laemers. Op 24-3-2017, in opdrach van Veldeke Venlo zien de jaorciefers gecontroleerd. De liquide middele 31-12-2016, banksaldo en kas. ‘t Juuste is weergegaeve en daorum wuurt decharge verlieënd aan ’t besteur. Maar de kaskemissie haet nog 1 opmerking: ’t saldo van ‘t “Sef Cornet” gebeure vónde zeej aan de lieëge kant. D’r Waas totaal gen wins met 4 oetverkochde veurstellinge. Henk Buskes leet oet det ouk de Maaspoort geld kos en de verkoup van de kaarte op zich haet genaome. Leech, heur Maaspoort ect kos ouk de nuuedige cente en zoeë haet de Maaspoort toch zien steinke beejgedrage. D’n hier Laemers zit noow twieë jaor en Henk Buskes vruueg de vergadering wae zich beschikbaar wilt stelle veur de kaskemissie. Jaomer genóg stik nemes de vinger op en Martin Doesborg geit zelf emes benadere.
 7. Veuroet kieke op 2017: Dao kint geej de agenda veur 2017 veur naokieke.
 8. Róndvraog: Mevr. V.d. Berg vruueg of Palmhöltjes via Veldeke geit. Henk antwaort det dit ein gebeure is van de Gemeinte Venlo, ‘t Kindercomité. D’n hier Schreurs vruueg waorum Theetied neet door is gegaon. Henk antwaort: umdet d’r te weinig aanmeldinge ware en ’t neet rendabel waas um dit door te laote gaon. Dit waas erg jaomer umdet d’r ouk goje artieste ware. Of dit nog eine kier door geit, weite weej op dit moment neet. Mevr. Schreurs vruueg wannier de declamaties zien begós in Venlo. Diana Vullings antwaort det het dit in ein stök in de jubileum-Kroedwis haet geschreve en ’t wuurt efkes naogekeke. Zeej zien begós in 1972, dus 45 jaor al. Top prestatie.  Henk Buskes vruueg de vergadering of de volgende vergadering lever s’aoves wuurt gehalde of toch op ‘ne zóndaag. Beej handopstaeke lever door de week op ‘nen aovend.
 9. Sloeting: Niks mier aan de orde ziende sluut de veurzitter de vergadering en bedank idderein veur de aanwezigheid.
 • Sef Derkx hilt ’n moeëje en interessante prissentatie euver de Venlose beerbrouwerieë. Bedank Sef !

Kers-In 2017

Op waeg nao Kersmis in de Horstgraaf 2017

De Horstgraaf leet in ’t moeëje Auxciliatrixpark in Venlo. Dao waere minse die verzörging nuuedig hebbe leefdevol opgevange.
Kaertjes beej binnekóms aan de ingank van ’t Grand Café.
PROGRAMMA:

 • Orkest College d’n Hulster o.l.v. Roel Perree
 • Leje van de Schrieverskrink Noord-Limburg drage veur in eur modertaal
 • Vocaal Ensemble CAMPANELLA o.l.v. Jan Knaapen
 • De SUSPICIOUS TRUMPETS, veer jonge talenten