Beej ós in `t häöfke

door Mien Meelkop

beej ôs in `t häöfke, achter `t hoès
dao zien der twië aan `t bôchte
ik had det maerelpaar verdach
det die beej ôs wat zôchte

dae roëzebaum, dae steit zoë vol
in al zien prach te bleuje
dao kôs, zoë dach ik stiekum
nog waal wat miër oèt greuje

nôw kièk ik vol verwachting
want `t kan neet lang mièr deure
dan geit t`r in dae roëzebaum
beej ôs waat schoëns gebeure !