Dialek

Streektalen

De Unesco gaf aan bezorgd te zijn over het voortbestaan van de Limburgse dialecten. Alleen door te zorgen dat het dialect geschreven wordt, bestaat er gerede kans dat de Limburgse dialecten blijven bestaan.

Reeds bij de presentatie van de Spelling 2003 sprak prof. Roeland van Hout, voorzitter Raod veur ’t Limburgs, zijn zorg uit over het voortbestaan van de dialecten. “In de moderne tijd zal het dialect ook geschreven moeten worden wil het overleven” Uit : Dagblad de Limburger 16/09/09)

Taalgrenskaart / isoglossen