Versjláag Tegelse declamatiewedsjtriéd Veldeke

Vriedig 21 april ware weej wir te gas beej De Harmoniezaal in Tegele, woë de finale-aovend van de Tegelse declamatiewedsjtriéd van Veldeke plaatsvóng. De zaal sjtruimde al sjnel vaol met deilnimmers, femielies, vrinde, lieërkrachte en angere fans, die door besjteurslid Pieter Ebus woorte welkóm geheite. Daonao noom Iris Vercoulen de microfoon euver öm de kinger te óntvange en ze te begeleide beej ’t declamere van eur versje. Wat ’n fieës öm al die talentjes te zeen! We krege d’r allemaol kriemels van in d’m bóek. Kei sjpannend huuer, öm as deilnimmer vanaaf die hoeëge buun in zónne volle zaal te kiéke met de sjiénwerpers op dien sjnóet. Maar wat zien weej as werkgroep gruuets det ze d’r wir allemaol sjtinge.

In de pauze meugde idderein zich laote verwóngere door de goochelkunste van Hayke Bongaerts en kós idderein efkes lekker lache en óntsjpanne. Det waas vur de jury waal angers, want die hadde de zjwaore taak öm alle declamaties te beóerdeile. Deze kieër hadde we ’n bezónger, prinsesselik dreejtal daotoe bereidgevónge, namelik ’t damestrio van 2023 van VG De Beerpiep: Sandra, Esther en Wendy. Zeej zote zichbaar te geniete en sjtinge naoderhank te popele öm wir ens ’n buun te beklumme en de priésóetsjlaag bekend te make!

D’n óetsjláag van de Tegelse finale-aovend is as volg:

ÓngerbouwMiddebouwBaovebouw
1. Ize Willems1. Siem Stapel1. Lynn Helmes
2. Vayèn Smedts2. Bente Daniels2. Phoebe Hauzer
3. Liza Hanraets3. Isa Berends3. Jayson Daemen

Umroop P&M zal op 18 mei beej Dwars door Limburg beelde laote zeen van ós declamaties. https://www.omroeppenm.nl/dwars-door-limburg

De nummers 1 en 2 zeen we truuk beej de Limburgse finale op 3 juni 2023 in Dok 6, Panninge.

D’n hier Jos Verbong haet foto’s gemak die te zeen zien op de website van Veldeke Venlo https://veldekevenlo.nl/ en op ós eige Facebook pagina: Declamatiewedsjtriéd Veldeke Tegele.

Groeëten dank aan alle deilnimmers, sjriévers, lieërkrachte, aanwezige en idderein dae zich haet ingezatte vur deze sjoënen aovend. As dit enthousiasme zoeë doorgegaeve blief waere, den zien weej nag jaore verzekerd van vuuel verbinding en identiteit binne de Tegelse gemeinsjap.

Werkgroep Tegelse declamatiewedsjtriéd Veldeke,

Truus Verbong, Nicol Ebus en Susan Janssen

Algemeine lejevergadering 2023

De nuuejing veur de Algemeine lejevergadering van Veldeke Venlo is digitaal versteurd door de sikkertaris. Dees vergadering is op woensdaag 24 mei in Stadsherberg Ald Weishoes aan de Groeëte Kerkstraot 31 en begint um 20:00 oor. De kóffie en flaai steit vanaaf 19:30 oor klaor in “de kapel”.

Um 19.00 oor besteit de gelaegeheid deil te neme aan ’n róndleiding door ’t Ald Weishoes. Heejnao kint geej dan de jaorvergadering bezeuke!

Zoeëwaal veur de vergadering as veur de róndleiding mót ge óg aanmelde via de mail: veldeke.venlo@gmail.com Zit in ’t onderwerp van de mail: aanmelde jaorvergadering, mit of zonder róndleiding.

D’n agenda veur de vergadering is as volg:

1. Äöpening door de veurzitter um 20.00 oor

2. ’t Jaorverslaag van de sikkertaris.

3. Bestuursverkezing.

4. Jaorciefers 2019 – 2020 – 2021 – 2022 en de begruueting 2023 mit oetleg door de penningmeister.

5. Verslaag van de kascontrolecommissie.

6. Bestuursmeideilinge.

7. Veuroet kieke op 2023, agenda 2023.

8. Róndvraog: as geej vraoge heb, gaer veur 1 mei aanstaonde via de mail nao ’t sikkertariaat steure.

9. Sloeting.

Declamatiewedstried van de jeug in Tegele

Op vriedaag 21 april 2023 um 19.30 oor wuurt in de Hermeniezaal in Tegele de declamatiewedstried gehalde.

D’n inloup is vanaaf 19.30 oor en idderein is van herte welkóm.

De winnaers van de diverse laeftiedsgroepe doon mei aan de Limburgse finale die gehalde wuurt op 3 juni 2023.

Werkgroep declamatie Tegele:

Nicol Ebus, Suzanne Janssen en Truus Verbong,

Cursus Venloos start in naojaor 2023

Weej organisere vanaaf dinsdaag 10 oktober 2023 weer ‘ne cursus ‘Venloos laeze en schrieve’ beej Gilde opleidinge, Laaghuissingel 4, 5913 ES Venlo. De (7) data zien: 10, 24 en 31 oktober, 7, 14, 21 en 28 november. Aafsloetend vindt nog ‘n gezellige certificaatoetreiking plaats örges in januari 2024. Aanvang van de lesse is um 19:30 oor en ze deure óngevier 90 minute. Docent is Bas Vissers.

Vaerdere informatie steit beej de betreffenden datum in d’n agenda.

Geej kint óg noow al aanmelde via dit formeleer.

Cursus Venloos laeze en schrieve naojaor 2022

Twieëentwintig kandidate. Zoeëvuuel hadde we d’r nog noeëts!

Aevel, al deze kandidate hebbe meigedaon aan de cursus Venloos Laeze en Schrieve. En hebbe dónderdaagaovend eur certificaat in óntvangs meuge neme. Ein resultaat um gruuets op te zien. Dees minse weite noow alles van korrek schrieve in ’t Venloos dialek.

Ouk iets veur óg? Vraog ens aan ein van dees minse wie ’t waas. En as geej ouk interesse heb in zó’ne cursus: hald de socials in de gater. In oktober heb geej weer ein kans!

Bas Vissers

De slumste Venlonaer van 2022 is bekind

Zóndaag 30 oktober in ’t Tref zote 23 koppels klaor um de vraoge van kwismeister Hans Jacobs te beantwaorde.

Nao 9 rundes mit vraoge mit ónder andere waat wets se van ’t hoeëgste gebouw, euver sportvereiniginge, Venlose spreuke, jaortalle en nieëts bleek det tösse de nummers 1, 2 en 3 steeds 1 punt verschil zoot.

Mit 92,5 punt zien de winnaers Die Twieë bestaonde oet Ria en Wiel van Aarssen. In de beslissende runde tösse eur wis Ria de meiste goje antwäörd te gaeve op de door Hans gevraogde wäörd en meug zich de Slumste Venlonaer van 2022 neume. Perficiat!

Op de 2e plaats zien geëindig Bert Driessen en Gerard van Gestel as Noeëts Druueg I en as 3e woorte René en Danee Dings gehöldig die ónder de naam De Twieë Dingskes deilnome.

D’n troeëspries waas veur Elly Ebus en Ria Maas die as Trutjes op de letste plaats eindigde.

’t Waas alweer ‘ne bizónder geslaagde, lierzame en gezellige middaag. Volgende jaor weer, de letste zóndaag van oktober.

’n Verslaag van deze middaag kump nog en det steit straks ouk in de Kroedwis van december.

Wae van óg wuurt de slumste Venlonaer van 2022?

Op zóndaag 30 oktober 2022 vanaaf 14.00 oor zuk Dialekvereiniging Veldeke in ’t Tref, Hendrikxstr. 17 in Venlo weer “de slumste Venlonaer’’. Kwis Meister is Hans Jacobs.

Wilt geej óg kinnis van Venlo op de proof stelle, doot dan ens mei met deze geweldige quiz mit foto’s, items euver van alles en nog wat det mit Venlo te make haet, dialek, cultuur, de stad zelf, historie en neum maar op.

Koppels kinne zich heej aanmelde veur deze ludieke, joeksige, spannende middaag of aan de zaal op 30 oktober 2022 vanaaf 13.30 oor. De koppels die meidoon mótte ’n bietje herkinbaar zien mit beejveurbeeld  ’t zelfde hudje of dezelfde sjaal. Bedink veur óg koppel ‘ne kwante naam!

De koste zien € 5,00 per inschrieving/koppel en daoveur krieg geej ouk nog ens ein consumptiebón per persoeën.

’t Is kwant um mei te doon. Det hure weej idder jaor van de koppels die meidoon en de luuj die kómme kieke. Eine kier meidoon en geej ziet verkoch!

Zeen weej óg op 30 oktober?

Schrief óg op tied in, want vol=vol. Wae dörf? 

Fietse mit Veldeke Venlo

Op zóndaag 9 oktober kint ge ‘ne fietstoch make, georganiseerd door Veldeke krink Venlo.

De organisatie “de fietsbel” haet ’n route oetgezatte van 33 kilomaeter die löp van Venlo-Velde-Lómm-Árce via Pruuses truuk nao Venlo.

’t Startpunt is beej Grand Café De Maagdenberg. Vertrek tösse 11:00 en 12:30 oor naodet iers ’n lekkere tas kóffie of thee is gedrónke mit ’n stök flaai. ’t Indpunt is beej Kefee De Gaaspiep wao de deilnemers uterlik um 17:30 waere verwach. Beej aankóms dao krieg geej 3 kónsumptiebónne en wat lekkers veur d’n innerlike mins.

Opgaeve uterlik 25 september via de link in d’n activiteiteagenda.

De koste zien 7,50 euro veur leje/dónneteurs en 12,50 veur neet-leje.

Vaerdere bizónderhede staon in d’n activiteiteagenda vermeld.

Oeuvrepries 2022 veur John Coenen

Iervolle ónderscheijing veur Mestreechse componis, teksschriever en zenger

Mestreechtenaer John Coenen (1945) óntvingk dit jaor de Veldeke Venlo Oeuvrepries van ’t Limburgse Leed. Veurzitter Henk Buskes van Veldeke Venlo makde det bekind in ‘t L1-radioprogramma Plat-eweg van Henk Hover. John reageerde verheug op de toekinning van dees jäörlikse ónderscheijing. De leedjesmaker en zenger wuurt mit de pries geierd veur zien umvangrieke oeuvre en zien verdeenste veur ‘t Limburgse leed. Op zaoterdaag 17 september tiedes de Nach van ’t Limburgse Leed in Venlo is de pries oetgereik.

Motivering

John Coenen haet ’n oeuvre um geej taege te zegge. De meiste minse kinne um van Taai Taai, maar hae haet nog vuuel mier gedaon. Zoeë zoot John in hiel waat bands en schreef hae tal van leedjes, zoeëwaal veur zichzelf as veur andere. Weej as Veldeke Venlo zien ónder d’n indrök van alles waat hae decennialank haet gedaon en vinde John Coenen ‘n waerdige toevoging in ‘t moeëje rieke van winnaers det weej óndertösse hebbe.

Euver John Coenen

De muzikale loupbaan van John Coenen deurt inmiddels zó’n zestig jaor. As zenger is hae waal al ‘nen tied gestop, maar as schriever is de Mestreechtenaer nog altied actief. Beej ‘t groeëte publiek is Coenen veural bekind as lid van ’t duo Taai Taai det hae in 1996 starde. In ieërste instantie is Jos Wolfs ziene zangpartner, maar dae woort al rap opgevolg door John Dams. Mit hits as Viva Tirol, De Alpen express en Roed zien de roeze  wet Taai Taai zich ouk landelik in de kieker te speule. Veur die periode speult en zingk hae beej d’n dialekband Fietsefreem en nao Taai Taai bouwt Coenen vanaaf 2004 ‘n moeëje solocarrière op.

As componis en teksschriever schreef Coenen leedjes veur allerhande Limburgse artieste. Regelmaotig deej hae det mit collega Guus Smeets, dae in 2013 de Oeuvre-Pries in óntvangs meugde neme.

Veurdet Coenen zich op ‘t Limburgse leed stort, is hae iers actief in dansorkeste en later in de Limburgse popscene, waobeej hae in bands as The Walkers en The Press speulde. Ouk veur dees bands schreef hae leedjes. Zelfs de Amerikaanse ster Telly Savalas nimp repertoire van Coenen op. Ouk de dialeknummers van John Coenen blieve in ‘t boeteland neet ónopgemerk: beej internationale sterre as Hansi Hinterseer en Andreas Gabalier staon vertaalde leedjes van John op de setlies.

Reactie John

Ik veulde mich zier verierd wie ik door Veldeke woort benaderd. In ‘t begin waas ik ech flabbergasted, um ‘t op zien ‘Limburgs’ te zegge. Ik kós de pries al. Det ik op dees meneer geieërd waer veur waat ik heb gedaon is prachtig. As ik kiek nao de ieërdere winnaers dan zien ‘t stök veur stök minse die hiele moeëje nummers hebbe aafgeleverd, ein bietje ein dwarsdoorsneej qua meziekstiele. Hiel moeëj det ik dao vanaaf noow tösse meug staon.

’t Beeld van Mariëlle Franssen

Cursus “Venloos laeze en schrieve” start weer

Weej organisere vanaaf dónderdaag 13 oktober 2022 weer ‘ne cursus ‘Venloos laeze en schrieve’ beej Gilde opleidinge, Laaghuissingel 4, 5913 ES Venlo. De (7) data zien: 13 en 20 oktober, 3 – 10 – 17 en 24 november en 1 december. Aafsloetend vindt nog ‘n gezellige certificaatoetreiking plaats op 15 december 2022. Aanvang van de lesse is um 19:30 oor. Maximaal 30 cursiste. Docent is Bas Vissers.

In deze cursus kómme diverse aspekte aan bod die heejmei te make hebbe: geej liert o.a. waat ’t verschil is tösse ein dialek en ‘n taal, wie ‘n taal óntsteit, waorum weej dialek mótte blieve spraeke en wie weej dit ’t beste kinne behalde, wie tale functionere, waorum weej sóms taalstructure hebbe die stale op ’t Duits en sóms op ’t Nederlands en waorum weej ‘nao ’t Zuje’ gaon en waorum ’t neet ‘Waor woeëns dich?’ is, waorum weej sóms trema’s gebroeke en weej nog maar zelde accente hantere, waat ’t verschil is tösse hoes, hoe~s en hoeës, of tösse liene, lie~ne en lieëne, wie se det oetdröks in schriefwies, waat ‘ne stoeëttoeën is en waat überhaupt ‘n toeëntaal is…. En dit is nog maar ‘ne willekeurige greep oet d’n inhald van de cursus.

Weej wieze d’r waal op det ’t heej ‘ne cursus laeze en schrieve betref: ’t is aan te bevaele det geej al gebroeker ziet van ’t dialek. ‘ne Cursus Venloos spraeke veur neet-dialekspraekers is in óntwikkeling. Hald heejveur de lokale berichgaeving in de gater.

Koste:

€ 50,- veur leje van Dialekvereiniging Veldeke Venlo

€ 75,- veur neet-leje

Heejbeej zit inbegrepe ’t cursusbook en ‘n tas kóffie of thee tiejes de aovende.

Waat geej waal zelf nuuedig heb, det is ’t nieje (witte) Venloos Waordebook, volop te koup beej de diverse bookhandels in Venlo en Blierick. Dit waordebook is gebaseerd op de Spelling-2003 veur de Limburgse dialekte en det is ouk de leidraod gewaes veur de cursus.

Wis geej trouwes det geej lid van ós vereiniging kint waere veur € 28,00 per jaor? En ’t ierste jaor veur cursiste is gratis.

Aanmelde kin oetsloetend via de website van Veldeke Venlo. Aanmelde is nimmer meugelik.