Fietse mit Veldeke Venlo

Ein route oet de alde doeës in Venlo (2004)

Gaer nuueje weej óg heejveur

Wennier : Zóndaag 8 oktober 2023

Startpunt : Grand Kefee Maagdenberg,

Tiedstip : 12.00 waert geej verwach

Betaling : veur betale kiek heejónder beej Koste.

We starte mit ’n lekkere tas kóffie en ’n stök flaai

Lingte Fietstoch : ca. 30 km

Indpunt : Grand Kefee Maagdenberg

Beej aankóms krieg ge 2 cónsumptiebónne en iets lekkers veur beej d’n borrel.

—-

Vertrek tösse 12.45 (in gruupkes van 4 persoeëne) en aankóms uterlik 16.30 oor

De route van de fietstoch wuurt óg oetgereik beej de start.

Opgaeve veur de fietstoch : gaer uterlik veur 25 september. Aanmelde is nimmer meugelik!

Koste :

De eige beejdrage is € 10,00 pp veur leje/dónneteurs

Beejdrage veur neet leje/dónneteurs € 12,50 pp

Naodet geej óg opgegaeve heb, deent geej ’t bedraag veur 25 september euver te make op raekening van Veldeke Venlo.

NL04INGB0004298115
t.n.v.: Dialekvereiniging Veldeke Venlo
o.v.v.: ógge naam

Alves vuuel plezeer names de organisatie

De fietsbel

Daag van de modertaal

Veldeke Limburg bestaejd in samewerking met Henk Hover van L1 kómmende zaoterdaag aandach aan d’n Daag van de Modertaal. Eigelik is dezen daag op 21 fibberwari maar det veel dit jaor op vastelaovesdinsdaag en det wuurd mit halfvastezaoterdaag ingehaold. In ’t programma Plat-eweg van L1, waat te beluustere is tösse 13.00 oor en 16.00 oor, zal Henk Hover mit ach Limburgse Veldekekringen stilstaon beej ’n aantal monumente en ’t beejbehurende verhaol.

Ouk zien de filmkes die de veurzitter Reg van Loo en de Kringe hebbe gemak te zeen zien op L1 facebook en www.L1.nl. In de waek van 13 wies 18 maart kómme d’r steeds filmkes beej. De beejdrage van Veldeke krink Venlo is vanaaf 18 maart te zeen.

Fietse mit Veldeke Venlo

Op zóndaag 9 oktober kint ge ‘ne fietstoch make, georganiseerd door Veldeke krink Venlo.

De organisatie “de fietsbel” haet ’n route oetgezatte van 33 kilomaeter die löp van Venlo-Velde-Lómm-Árce via Pruuses truuk nao Venlo.

’t Startpunt is beej Grand Café De Maagdenberg. Vertrek tösse 11:00 en 12:30 oor naodet iers ’n lekkere tas kóffie of thee is gedrónke mit ’n stök flaai. ’t Indpunt is beej Kefee De Gaaspiep wao de deilnemers uterlik um 17:30 waere verwach. Beej aankóms dao krieg geej 3 kónsumptiebónne en wat lekkers veur d’n innerlike mins.

Opgaeve uterlik 25 september via de link in d’n activiteiteagenda.

De koste zien 7,50 euro veur leje/dónneteurs en 12,50 veur neet-leje.

Vaerdere bizónderhede staon in d’n activiteiteagenda vermeld.

Wandeling Hoeëgekamp

De beperkende Coronamaatregele ligge gelökkig achter ós. De beteikent det weej, ouk waat betref ós activiteite, d’n draod weer kinne oppakke. Ein van die activiteite is de “Stadswandeling”. Stadswandeling tösse aanhaolingsteikens umdet de kómmende wandeling neet door de binnestad van Venlo zal gaon, wie Stadswandelinge gewoeën zien te doon.

Op 4 September aanstaonde geit ’t dan gebeure. Weej gaon dan wandele door ’n stök Venlo gelaege tösse de Börgemeister van Rijnsingel (veurhaer d’n Oostsingel) en de Hertog Reinoudsingel. Ózze werknaam veur dees wandeling waas de Stalbergwandeling, aevel gans officieel wuurt dees wiek Hoeëgekamp geneump. Tja wie zaet d’n Ingelsman? “Whats in a name”.

Wie gezag dees wandeling geit plaats vinde op 04 September aanstaonde. Beejein kómme doon weej dan um 14.00 oor beej Hotel American aan de Kölschepoort 14 (taege euver ’t Limburgs Museum). Nao ’n tas kóffie en ’n stök flaai loupe weej dan aan. Dees wandeling zal dan óngevier 1 à 1½ oor deure.

As beejdrage in de koste vraoge weej aan ós leje en donnateurs € 5,00 per persoeën. Neet leje / donnateurs kinne zich ouk opgaeve maar betale dan € 7,50 per persoeën. Aan dees wandeling kinne aevel maximaal 40 persoeëne meidoon.

Opgaeve en betale veur dees wandeling kint geej óg via de website: veldekevenlo.nl. As geej óg heb opgegaeve en betaald, krieg geej automatisch via de mail ’n bevestiging van deilname.

Laot óg verrasse en vuuel plezeer gewins tiedes dees wandeling.

Met vrintelike kómplemente,

Wiel en Wiel

Thoesrecepte, vergaete recepte oet de keukelaaj

Noow weer te koup:

“Thoesrecepte, vergaete recepte oet de keukelaaj”.

Leuk oet te kaoke, maar veural um emes kedo te doon.

De pries is nog altied € 9,95.

’t Kaokbook is te koup beej:

  • Bookhandel Koops Venlo
  • Bruna en Primera in Blierick
  • Jumbo Gelreplein Venlo
  • Jumbo Vossener Blierick
  • Beej Benders Mgr. Nolensplein Venlo

Ode aan Sef Cornet

Veldeke Venlo geit feeste mit ’n Ode aan Sef Cornet.
Veldeke Limburg besteit 90 jaor en haet 2016 oetgerope tot ’t “Jaor van de Limburgse dialekte”.
Daorum bringe weej op op zóndaag 20 en 27 november 2016 ’n “Ode aan Sef Cornet” in de Frans Boermanszaal van de Maaspoort in Venlo
Sef Cornet is de vader van “De Venlose revue” en haet ’n belangrieke beejdrage geleverd aan de Venlose volkscultuur.
Hae had van 1913 wies 1950 groeët succes mit ruum twintig revues en cabaretveurstellinge. Same mit zien broor Mathieu en Sjang schreef hae de tekste en de leedjes. Nao zien ierste optraeje in ‘t “Groeët Cabaret” in 1913 woort hae al flot de houfpersoeën van de veurstellinge. Mit weinig kós hae ‘ne zaal laote bölke van ’t lache. Sef waas amusant, ziene labberjoeks bleef plekke in ’t geheuge van de minse. Nao zien euverlieje in 1953 hebbe weej um langsaam vergaete.
Veldeke brink um weer ónder de aandach mit ’n “Ode aan Sef Cornet.”
In de nao-oorlogse revues hebbe onder andere Annie Renkien, Sjraar Peetjens en Jan van Hoften geacteerd. Mit vuuel plezeer spraeke zeej nog altied euver de gloriedaag van dees, meistal oetverkochte, veurstellinge.
De femilie van Sef haet gelökkig vuuel tekste bewaard die in ’t Venloos Stadsarchief bewaard gaon waere.
Frans Boermans jr., Wim Naus en Sef Peeters hebbe ’n selectie gemak van tekste en leedjes van Sef en Mathieu Cornet nao aanleiding van gesprekke en bewaard materiaal.Venlose tenielspeulers laote same mit regisseur Marnix Mulder de “ Revues” van Sef Cornet herlaeve.

Euver de breurs Cornet

Bezeuk aan ’t Jean Laudy museum in Venlo

Op 18 november 2018 brachte weej as Veldeke Venlo ’n bezeuk aan ’t Jean Laudy Museum aan de Groeëte Kerkstraot in Venlo.

Dit waas um zoeë maar te zegge op snippenäörtje, want det museum mót dees locatie, de kepel van ’t Ald Weishoes ( neet ’t Alde Menkeshoes) zoeë as ’t d’r noow naor oetzuut op 01-01-19 verlaote.

“n 22 tal leje / donateurs en introducés woorte op dae middaag verras op ’n mier dan oetveurige oetleg euver ’t laeve, ’t werk en de beteikenis van det werk van de Venlose kunstenaer ( schilder) Jean Laudy door mevrouw Maria Albers. Neteurlik woort idderein ouk in de gelaegenheid gebrach um vraoge aan Maria te stelle.

Dit museum is nóg gehoesves in, laote we maar zegge, de kepel van ’t Ald Weishoes. Ein werkelik prachtig moeëj bewaard gebleve kepel. Dees kepel allein is al ’n bezeuk aan dit museum waerd. Maar ’t ging neteurlik um ’t werk van deze Venlose Schilder, en dao hóng de kepel vol van. Jaomer genóg meugde weej gen fotós make.

Nao ’n oor waas de róndleiding/oetleg gedaon ’t museum besteit feitelik maar oet ein ruumte en det is de kepel en ging ’t gezelschap um d’n hook nao kefee de Gaaspiep um nog effe nao te praote.

’t Waas ‘ne good bestaejde middaag.

Wiel Maassen

Verrassende Stadswandeling

Op 26 augustus j.l. waas ’t dan zoeëvaer, de zomeractiviteit van Veldeke Venlo woort nie laeve in geblaoze. En waal in de vorm van ’n verrassende stadswandeling. Óngevier 40 leje / donateurs en introduce’s hadde zich veur dees wandeling aangemeld, d’r woort dan ouk in twieë groepe gewandeld en dan ouk nóg zónder zich in de waeg te loupe. Det beteikent det d’r twieë routes waare, mit twieë gidse die ouk nóg allebei Wiel hoote. Maar good ,groep ein starte zoeë rónd twieë oor beej ’t Limburgs Museum en groep twieë starte op de zelfde tied vanaaf ’t parkierplaetske veur ’t UWV gebouw.

’N Stadswandeling, mak niks oeét wao die begint löp altieëd naeve min of mier historische plekskes of sträötjes van Venlo. Zoe ouk dees Verrassende Stadswandeling. Maar waat waas d’r dan zoeë verrassend aan? Det waare de intermezzo’s wao de deilnemers onderwaeg van kóste geneete en ’t afsloetende intermezzo op ’t ind van de wandeling.

De twieë wandelinge waare zoeë geregeld det de deinemers onderwaeg as groep aafzónderlik van ’t gebaoje intermezzo kóste geneete. Det wilt zegge det, zeej die dees intermezzo’s verzörgde, det dan ouk twieë kier meuste doon. Op ’t ind hoofde det neet want ’t waas zoeë geregeld dat veur beide groepe ’t zelfde ind waas. De deilnemers aan dees Verrassende Stadswandeling hebbe ‘t ‘ne leuke middaag en ’n leuke wandeling gevónde, det bleek oet de reacties die weej as organisatie beej ’t naopraote op ’t ind hebbe gekrege.

Waat is d’r dae middaag gebaoje aan de deilnemers? Op de ierste plaats ’n gezellige wandeling. ’T waas dan ouk nóg prachtig waer, maar erg drök in de stad en det kwaam door diverse andere activiteite die georganiseerd waare. De deilnemers zien langs diverse wiegtige stökskes Venlo geleid en hebbe dao dan ouk oetveurig informatie euver gekrege maar, en det is hiéél leuk, ouk informatie aan de gidse truuk gegaeve. ’T Verrassende deil waas wie gezag de intermezzo’s D’r waas ‘ne stop geregeld beej café Floris op ’t Helschriksel, jaomergenóg haet dit café in september mótte sloeéte. Beej deze stop krege de deilnemers ’n consumptie aangebaoje en d’n hier Hegger oet Arcen haet veur de deilnemers ’n gas leuke ( herkinbare) leedjes gezónge. Zoeé herkinbaar det de deilnemers spontaan mit ginge zinge ( of mót ik zegge galdere) ‘n mier dan geslaagd intermezzo, veural gezeen ’t gegaeve det ’n wesp d’n hier Hegger nuuedig in zien tóng meus staeke. ( wie is ’t meugelik hé) D’n twieëde stop waas beej Restaurant Prins Bernhard aan de Gelderse Poort. Heej woort aan de deilnemers koffie mit flaai geserveerd en woort door de Schrievers Krink leuke verhaole oeét eige werk veurgedrage. Ouk dit intermezzo waas mier dan geslaag.

Iddere wandeling kump op’n ind zoeë ouk dees Verrassende Stadswandelinhg. Det ind loog op ’t terras van Café de Klep aan de Flóddergats. Ouk heej krege de deilnemrs ’n consumptie gepresenteerd en idderein woort toen verrast door ’n bizónder leuk en geslaag optraeje van de zuskes Floor en Merel Kauffman. Zeej zónge veur de deiilnemers (en veur de andere gaste op ’t terras), ’n riedel Venlose ( vastelaoves) leedjes die veur mit zinge (of galdere) nuuedigde. Op ’t ind zónge de zuskes ouk nóg ’n paar leedjes oeét eige werk, maar dees leedjes ware waal in ’t Ingels.

Al mit al waas ‘t ‘ne gezellige middaag en dao door ’n mier dan geslaagde activiteit.

Wiel Maassen

Fietstóch Veldeke

Op zaoterdaag 12 oktober hilt Veldeke unne fietstoch. Um 12 oor woorte weej verwach in de Gasterij op de hei. Nao ein lekkere tas soep begós de kliembiem aan de fietstóch. Via de hei, ‘t Ven, Kastaniënburg kwame we in gruupkes aan beej ’t terras van Jagersrust. Volges de beschrieving, ’t oplaajpunt! Nouw…, det haet de organisasie geweite, weej bleve lekker plekke.

Hè hè, eindelik kwaam d’r bewaeging in beej groep ein, waodoor weej ouk kóste vertrekke. Nao inkele kilomaeters kwame we beej ein prachtig boerebedrief “de Brem Holsteins” in Schandele. Heej mochte we door de stal fietse en op ’t ind woorte we getrakteerd op ein lekker baekerke verse volle melk. Aansloetend hebbe we nog gezeen wie volautomatisch de kuuj van dit bedrief eure waeg vonde nao de melkinstallasie. Waat ein verschil met vruuger!

De tóch ging vaerder via Velde, ’t Vorst, naeve ’t Kepelke de stad in, wao we uuterlik half vief beej Brouwersplaats woorte verwach. De organisasie zoot al  klaor met de consumptiebónne. Nao ós ierste pilske deej Joep Lamers, de stadsgids, ós oetleg gaeve euver ’t pand Brouwersplaats en ‘t vruugere belastingketoér. Daonao ginge we de Parade op wao Joep enthousiast vaerder vertelde euver inkele monumentale pande, zoeëas Parade 26 en de Goossenspoort. Truuk beej Brouwersplaats woorte we verras met ein lekker Venloos frietei en nog ein klep.

De meiste bleve nog effe gezellig naopraote. Al met al eine hiele gezellige middaag. Wat ós betref meug eine fietstóch idder jaor op de agenda staon.

Weej bedanke de minse die dit alles meugelik hebbe gemak.

Chapeau!

Gerry en Ine