Faatse 2015

Vanoet ’t Wortelepinneriek . Zóndaag 15 fibberwari 2015,

Ónder ein straolende zón trok alweer de groeëte vastelaovesoptoch door de straote van ’t Wortelepinneriek.De waergode ware ós ouk dit jaor good gezind. ’t Motto van dit jaor waas: Kiek ens heej. ’t Waas einen optoch met 88 deilnemers. Met vuuel kleur en meziek waas d’r ein hiele goje stumming beej de deilnemers en de minse naeve de kant. As jury van Veldeke veur de Veldeke trofee, hadde weej de taak um oet al die faatse (en det ware d’r hiel vuuel) eine winnaer aan te wieze. Eigelik is iddere faatse eine winnaer in d’n optoch, want de faatse zien toch de krinte in de optochpap. Vanteveure in ós euverleg hebbe weej vasgesteld aan welke punte de faatse meuste voldoon. Ein van die punte is det ze de gansen optoch meiloupe en good kóntak make met de minse naeve de waeg.

Zeej laote tot ’t letste ougenblik eur lol en geinigheid aan ’t publiek. Nao aafloup van eine geweldige optoch kwame weej beejein in ’t Raodhoes. Vanzelfspraekend hebbe weej alle faatse die aandach gegaeve die zeej ouk verdene. Binne de jury is duchtig geklasjeneerd euver wae de winnaer zoel waere.Oetintelik waar de jury einstummig van meining det de Veldeke- trofee van 2015 is gewónne door de hiere Peeters en Peters met eur creatie: Weej as nieje vors en prins drage de Wortelepin op hand.Nao nog waat gezellige eurkes zoot ós taak d’r veur dit jaor weer op! Veldeke jury BlierickHenny, Henk en Jos 

De Faatse in d’n  optoch 2015 van Venlo.

’t Vurrig jaor hadde weej schoeën waer, maar dit jaor deej ’t zunke biezonder zien bès.Daordoor ware d’r neteurlik ouk vuuel minse in de stad en dus waar ’t d’r erg gezellig.Van d’n optoch zelluf hebbe  weej genaote: prachtige kleure, moeie wages en leuke ideeje.Ouk ware d’r vuuel  faatse, maar aevel nog mièr twieëtalle en dreejtalle. Maar ’nne faatse is now einmaol eine faatse en dus allein. Weej kieke zeker ouk nao die andere en beoordeile die ouk. Komme weej in twieestried dan keze weej veur de faatse. En dao hebbe weej dit jaor ‘ne winnaar beej kinne vinde. As echte Veldekeminse ziet geej um al ens dökker taege gekomme: Bert Ebus. Hae had as creatie : “Waas ’t beej Vroom maar zoeë drök!”. ’n Actueel thema en simpel gebrach, heerlik!Ouk haet de jurie beslaote ‘ne aanmoedigingspriès oet te reike. Dae is gewonne door  Ben de Wit en Jacq Peters met eur creatie : “Weej zien al veurgekómme”.  Same met z’n twieje achter ein paar tralies,  inspeulend op ’t motto van dit jaor en schoeën gebrach.Wie jäörliks gebroekelik zal op zondaag 25 oktober tiejes “De slumste Venlonaer”aan eur de priès waere oètgereik. Dao kint geej allemaol beej zien, maar dan mót geej óch waal opgaeve veur deilname aan “De slumste Venlonaer”!