Jaorvergadering 2017

vergadering
  1. Äöpening door de veurzitter,  Henk Buskes: Gojen daag allemaol. Schoeën det geej ziet gekómme met dit moeëje waer. D’r zien inkele aafmeldinge, te weite:Mevr. J. Stockbroexckx. Dhr. en mevr. Kuijpers. Dhr. en mevr. Zanders. Mevr J.Alsters. Veldeke Krink Venlo besteit dit jaor 70 jaor is ouk d’n aldste krink van Veldeke Limburg. De redaksie van de Kroedwis haet daorum ouk ‘ne jubileum-Kroedwis gemak. De kroedwis besteit dit jaor 35 jaor (applaus van de vergadering).
  2. Notule van de Algemeine Lejevergadering van vurrig jaor: Gen aan- of opmerkinge en sie waere ónder dank aangenaome.
  3. Bestuursverkezing: Aaftraejend is Diana Vullings. Diana stelt zich ouk weer herkeesbaar en wuurt, ónder applaus, weer aangenaome. Annemie Schleepen haet te kinne gegaeve te stoppe met ’t bestuur en zich gans te gaeve veur de declamatie. Ónder applaus krieg Annemie ouk ein bedankje van de vergadering. Bas Vissers wuurt veurgedrage aan de ALV um ’t bestuur te kómme versterke. Ouk Bas wuurt, ónder applaus en hand opstaeke, aangenaome. Bas verzörg op dit moment de cursus Venloos. Henk Buskes vertelt vaerder det Frans v.d.Rijdt geit stoppe waeges gezóndheidsraeje. Mier as 10 jaor haet Frans ’t bestuur versterk, maar zal zeker nog nauw betrokke waere en op de achtergrónd mei dreie. Frans bedank! Ouk dit geit met applaus. ’t Bestuur haet Frans bedank met ’n aetbón.
  4. ’t Jaorverslaag van de sikkertaris: Anneke van Kleef luues ’t verslaag veur. D’r zien 2 vraoge: Wie geit ’t met de verkoup van ’t waordebook ? ‘t Geit heej good mei. En is ’t Venloos quizbook ouk van Veldeke? Nae, dit is neet van Veldeke, maar van Paul Seelen.
  5. Jaorciefers 2016 en de begruueting 2017: De penningefoekser guuef teks en oetleg heej euver. Heej guuef ouk nog efkes teks en oetleg euver ‘t gebeure “Ode aan Sef Cornet” . D’r zien vaerder gen vraoge en de jaorciefers en begruueting waere ónder dank aangenaome.
  6. Controle kaskemissie: De kaskemissie besteit oet: Mevr. Ria Hermans en d’n hier Laemers. Op 24-3-2017, in opdrach van Veldeke Venlo zien de jaorciefers gecontroleerd. De liquide middele 31-12-2016, banksaldo en kas. ‘t Juuste is weergegaeve en daorum wuurt decharge verlieënd aan ’t besteur. Maar de kaskemissie haet nog 1 opmerking: ’t saldo van ‘t “Sef Cornet” gebeure vónde zeej aan de lieëge kant. D’r Waas totaal gen wins met 4 oetverkochde veurstellinge. Henk Buskes leet oet det ouk de Maaspoort geld kos en de verkoup van de kaarte op zich haet genaome. Leech, heur Maaspoort ect kos ouk de nuuedige cente en zoeë haet de Maaspoort toch zien steinke beejgedrage. D’n hier Laemers zit noow twieë jaor en Henk Buskes vruueg de vergadering wae zich beschikbaar wilt stelle veur de kaskemissie. Jaomer genóg stik nemes de vinger op en Martin Doesborg geit zelf emes benadere.
  7. Veuroet kieke op 2017: Dao kint geej de agenda veur 2017 veur naokieke.
  8. Róndvraog: Mevr. V.d. Berg vruueg of Palmhöltjes via Veldeke geit. Henk antwaort det dit ein gebeure is van de Gemeinte Venlo, ‘t Kindercomité. D’n hier Schreurs vruueg waorum Theetied neet door is gegaon. Henk antwaort: umdet d’r te weinig aanmeldinge ware en ’t neet rendabel waas um dit door te laote gaon. Dit waas erg jaomer umdet d’r ouk goje artieste ware. Of dit nog eine kier door geit, weite weej op dit moment neet. Mevr. Schreurs vruueg wannier de declamaties zien begós in Venlo. Diana Vullings antwaort det het dit in ein stök in de jubileum-Kroedwis haet geschreve en ’t wuurt efkes naogekeke. Zeej zien begós in 1972, dus 45 jaor al. Top prestatie.  Henk Buskes vruueg de vergadering of de volgende vergadering lever s’aoves wuurt gehalde of toch op ‘ne zóndaag. Beej handopstaeke lever door de week op ‘nen aovend.
  9. Sloeting: Niks mier aan de orde ziende sluut de veurzitter de vergadering en bedank idderein veur de aanwezigheid.
  • Sef Derkx hilt ’n moeëje en interessante prissentatie euver de Venlose beerbrouwerieë. Bedank Sef !