Jaorvergadering 2020 aafgelas

vergadering

Beste leje en dónneteurs,

Gezeen de óntwikkelinge róndum ’t coronavirus en de vanoet de regering oetgegaeve richliene betreffende sociale ónthalding, zien weej genoeëdzaak um heej op te anticipere.

Weej hadde al ierder de veurróndes en finale van de declamatiewedstried in Venlo aafgelas.
De veurróndes in Tegele zien ouk aafgelas. Daomei kump de finale ouk in de perbleme.

As bestuur zulle weej, zoeëlang dees maatregelinge van krach zien, neet mier vergadere.

De jaorvergadering steit gepland op 21 april. Meugelik zulle d’r nog andere maotregele waere aangekóndig en de situatie  rónd ’t coronavirus zal dan vermoedelik ouk nog neet veurbeej zien. Daorum vinde weej det we de jaorvergadering ouk neet door mótte laote gaon.
Veur ós steit de gezóndheid van ós leje en dónneteurs veurop.
Wannier weej dees waal kinne halde is noow dan ouk neet te zegge en zulle weej bekieke as dit weer meugelik is.

De volgende activiteite zien dan weer in mei. Euver 3 waeke gaon weej bekieke of dees waal door kinne gaon.
Dit is betreureswaerdig maar weej haope op óg begrip.

Names ’t bestuur van dialekvereiniging Veldeke Venlo.

Henk Buskes, veurzitter