Nietsbreef 2023 nummer 1

Deze digitalen nietsbreef is op 22 juli aan de leje en dónneteurs gesteurd.

Beste leje en dónneteurs,

Op ós Algemeine Lejevergadering van 24 mei j.l. hebbe weej ’t gehad euver ’t groeëte perbleem wao weej as bestuur van Veldeke Krink Venlo (vaerder ’t bestuur) mit te make hebbe.

As bestuur zien weej gereduceerd nao 5 persoeëne, en noow is ouk nog ózze veurzitter Henk behuurlik krank gewaore. Weej mótte d’r zelfs raekening mit halde det Henk neet mier in ’t bestuur truuk zal kómme. Mit andere wäörd: dan zien we nog mit 4 bestuursleje euver.

Wie ’t d’r noow nao oetzuut hoove weej op korte en langere termien neet op aanvölling van ’t bestuur te raekene. Weej as bestuur gaon d’r dan ouk vanoet det weej veurluipig mit zien 4e blieve. E.e.a. beteikent det weej as bestuur, wille weej de vereiniging dreiend halde, de zake anders zulle mótte gaon aanpakke. Det anders aanpakke hilt in det weej veur ’t organisere van diverse activiteite nao óg (leje en dónneteurs) kieke. Eigelik vraoge weej aan óg um activiteite veur de vereiniging te gaon organisere. En det zeen weej as volg veur ós:

Haet emes van óg ’n idee veur ’n leuke activiteit, det aansluut beej ’t doel van Veldeke (’t koestere van ós taal en ózze cultruur)? Laot ós dan, via ós sikkertariaat, weite waat det idee is. En as det kin gaer mit ’n kleine beschrieving van det plan of idee. Heb geej al ’n idee waat de inkómste (eige beejdrage) en oetgaves zulle zien? Doot d’r dan ein euverzich van beej.

Weej as bestuur kieke dan of det idee binne ós doelstelling pas, of det oetvoerbaar is en of de geschatte koste binne ós begruueting pas. Zien weej ’t as bestuur ins en gelökkig mit ’t veurgestelde idee, dan gaon weej de indener(s) greun leeg gaeve en vraoge um e.e.a. te organisere. ’t Sprik van zellef det weej as bestuur m.b.t. baovestaonde altied hölp kinne beje.

Op dees wies hoof nemes bestuurstake mit alle dao beej huurende verplichtinge op zich te neme, en organiseerd d’n indener(s) inkel ’t veurgestelde idee (ein of mierdere kiere). Mit baovestaonde plan haope weej o.a. te veurkómme det ós vereiniging ’n slaopend bestaon geit leie.En det is tóch iets waat weej mit z’n alle neet wille.

Weej zien hieël beniejd nao de ideje die ingedeend gaon waere.

Names ’t bestuur van Veldeke Krink Venlo,

Wiel Maassen