Nietsbreef Dialekvereiniging Veldeke Krink Venlo juni 2020

Beste leje en dónneteurs,

In ózze letste Kroedwis hebbe weej óg laote weite, det weej óg op de huuegte zoele halde euver
de gevolge van ’t coronavirus veur ós activiteite.
Gezeen de coronacrisis, kinne weej ós jaomer genóg neet persuuenlik treffe of spraeke en daorum vónde
weej ’t ‘n good idee um deze nietsbreef te steure.
Weej as bestuur kinne ós ouk neet treffe, maar weej hebbe waal inkele videovergaderinge gehalde.
Ouk veur ós is óndudelik wie ’t d’r de kómmenden tied oet geit zeen.
Jaomer genóg hebbe weej al ‘n aantal activiteite mótte aaflasse.
In augustus hadde weej nog ‘n Stadswandeling staon en in ‘t naojaor ‘ne Cursus Venloos laeze en
schrieve en de Slumste Venlonaer. Activiteite die ouk neet door kinne gaon, gezeen de ónzekerheid euver
’t verloup van de coronacrisis en de regels die dan gelde.
Of de andere activiteite (fietstoch, vreejwilligersdaag en Kersactiviteit), die later dit jaor nog op de
planning staon, door kinne gaon, bekieke weej later. Dit hingk aaf van de dan geldende richliene.
Ouk is ’t nog ónzeker of de Nach van ’t Limburgse Leed en de oetreiking van d’n Oeuvrepries door kinne
gaon. Weej halde óg op de huuegte.
Met deze nietsbreef wille weej óg ein hert ónder de reem staeke en winse weej óg vuuel sterkte.
Weej haope óg flot weer te zeen.
Met vrintelike groete en blief allemaol gezónd,
Henk Buskes, veurzitter, names ‘t bestuur Dialekvereiniging Veldeke Venlo

Laes de res van de niejsbreef in de beejlage!