Nietsbreef Dialekvereiniging Veldeke Krink Venlo juni 2020

Beste leje en dónneteurs, In ózze letste Kroedwis hebbe weej óg laote weite, det weej óg op de huuegte zoele halde euverde gevolge van ’t coronavirus veur ós activiteite.Gezeen de coronacrisis, kinne weej ós jaomer genóg neet persuuenlik treffe of spraeke en daorum vóndeweej ’t ‘n good idee um deze nietsbreef te steure.Weej as bestuur…
1 7 8 9