Website van Veldeke Krink Venlo in ’n niej jeske

Tiedes de jaorvergadering van de jubilerende dialekvereiniging op 2 mei is de verniejde website geprissenteerd die daezelfden daag de lóch in geit. De link nao de website verandert in veldekevenlo.nl terwiel degene die nog op de alde site inlogge waere doorgesteurt nao de verniejde site. Mit de aanpassing van de naam wuurt ’t mekkeliker um…

Oetsjlaag Tegelse Declamatiewedsjtriéd Veldeke 2022 

’t Waas alwir dreej jaor geleje det de Tegelse declamatiewedsjtriéd – toen nag in ’t Zaelke – had plaatsgevônge. Eindelik waas ’t wir zoë wiéd. Op Gójje Vriedig 15 april 2022, kwame hiel vuël kinger, breurkes, zuskes, elders, opa’s, oma’s, sjriévers en liërkrachte same in de verniejde Harmoniezaal in Tegele. Wat hebbe we wir genaote…

Gedichtebundel 75 jaor Veldeke Venlo

Beej gelaegeheid van 75 jaor Dialekvereiniging Veldeke Venlo zien de gedichteschriefsters en -schrievers van ’t dialek die ónder de plaatse van de vereiniging valle, gevraog um ’n veertal gedichte in te steure. Raeje daoveur is ’t oetbringe van ’n book mit ’n bloomlaezing van gedichte in ós moders taal. Oet alle reaksies en de veurraod…