Louksoep van Aleida

Dit heb geej nuuedig:

Nuuedig veur veer persoeëne as houfgerech of veur zes tot ach persoeëne as veurgerech.

  • 7,5 óns louk
  • 75 gram bótter
  • As se van zeut hils; 1 theelaepelke sókker
  • 1 liter water
  • 4, in veer stökskes gesneje, witte sneje mik
  • 2 óns extra belaege kieës
  • Zalt en paeper nao smaak
  • Ein fles druuege witte wien Ein fles zeute witte wien Ein fles lekkere roeëje wien

Louksoep van Aleide Bazelmans is lekker en mekkelik klaor te make.

De ingrediënte, louk, mik, kieës zien gojekoup zeker as se ’t alde Venlose recep aanhils wao in gén bouillon, maar water wuurt aangehalde. Louksoep is net wie erwtesoep ein van de oersoepe van de gewoeëne mins. Verhaole euver ‘t óntstaon van de louksoep in de zevetieënde ieëw kin se laeze in alde kaokbeuk. Zoeë geit Aleida d’r gruuets op det zien bed, bedeuvergroeëtmoder ’t recep kreeg van ‘ne Franse soldaot wao mei zeej ‘n affaire had. Tösse de louksoep en de petatte door leet de kómaaf van ’t geslach Pochard, wao Aleide ’n naozaod van is.

Aleida’s recep: ’t Hiele ketje van dees soep is, um ‘t louk (vuuel louk) ièrs op ‘n lieëg pitje gaar te laote suddere en dao nao pas goldbroen te bakke .

Of se noow water, ein maggiblökske of zelfgetrokke runderbouillon gebroeks mós se zelf weite. Maar gek genóg is dees soep met allein water ouk lekker en det is schoeën veur de vegetariërs ónder ós. D’r zien d’r die goeëje d’r mael in um de soep te binde maar det is kwats. Met ‘n druueg snee mik krieg se dezelfde oetkóms.

Zoeë mak geej ’t klaor:

Veurbereiding Preuf iers van de druuege witte wien. As dae te druueg is neem se gewoeën nog ‘n glaas. Schel ‘t louk en snie det in dunne ringe. Zeg taege diene man des se ech neet um um bäöks. Smelt de bótter in ‘n pan met ‘nr dieke baom, laot ‘t neet verkleure. Doot ‘t louk d’r beej, reur ’t good doorein wies det alle ringe vol bótter zitte, en laot se met d’n deksel op de pan in ‘n keteer wies ‘n half oor op ‘n klein veurke gaar waere. Controleer zoeë mei en dan of het veur neet te hoeëg steit, en reur door de pan. Drink dich nog ein glaeske wien. As d’r nog wien euver is doot det dan beej ‘t louk as det gaar is en drei ’t veur hoeëger. Laot de wien verdampe en ‘t louk góldbroen verkleure. Pas op det ‘t louk neet verbörd, want dan wuurt de smaak bitter. Louk is van zichzelf zeut. As se ’t nog wat aan wils zeute, trek dan ein fles zeute witte wien aope en preuf ièrs of dae waal zeut genóg is. Vind se de wien lekker dan is ’t zund dae beej de louksoep te goeëje. De kins ouk gewoeën ein laepelke sókker gebroeke. Kaok óndertösse ’t water. Kiep ’t heite water beej ‘t louk en bring ’t weer aan de kaok. Drink nog ‘n glaas wien want waat kin ’t schaele. Preuf of d’r paeper en zalt beej mót. (ik mein beej de soep neet beej de wien) Bedink det de kieës ouk zalt is. Noow de fles toch beinao laeg is kin se ’t resje ouk waal oètkleppe. Gank nao bed en slaop diene roes oet want de soep is ’t lekkerste as d’r ‘ne nach euverhaer geit. Vergaet neet ’t gaas oet te dreie as se nao bed geis.

Bereiding

Neem ein asperientje veur de koppien.
Trek ‘n fles lekkere roeëje wien aope.
Rasp de kieës met ein graove rasp.
Ruuester de mik in de broeëdruuester leegbroen.
Zet de grill van d’n aove in de hoeëgste stand.
Bring de louksoep taege de kaok aan.
Blief van de wien aaf.
Zet veer groeëte of ach kleine soeptasse klaor, leg op de baojem inkele stökjes geruuesterde mik, en schöd de heite louksoep d’r euver haer. Leg noow nog wat stökjes mik op de soep, en bestrui mik en soep met de geraspde kieës.
Zet de soeptasse inkele minute ónder de grill wies det de kieës gesmolte en broen is. Neet te lang, want zwartgebläökerde kieës is neet lekker.

Serveren

Direk oet d’n aove, gloeientigheit dus.
Drink d’r ein lekker glaas roeëje wien beej.