Zoor Vleis

Dit heb geej nuuedig:

 • 1 kilo rindslappe (iets doorrege maag)
 • 4 hötjes louk
 • 2 dl broènen aek
 • 6 kroèdnaegelkes
 • 10 jeneverkralle (kepot gedauwd)
 • 10 paeperkörrelkes (kepot gedauwd)
 • 8 lereerblaedjes
 • 4 theelaepels zalt
 • 1 staek bótter (± 1 óns)
 • 5 schiève paeperkook
 • 4 aetlaepels kroeët (neet te zeut)
 • 5 aetlaepels sókker
 • mezzena veur te binde

Zoeë mak geej ’t klaor:

Veurbereiding :

Maak ’t louk schoeën, halveer en snie in ringe. Snie ’t rindsvleis in neet te kleine blokke.

Doot de sókker en d’n aek met eine halve liter water in ein groeëte kómp en reur det good ónderein. Doot dan de helf van ’t louk, ’n paar lereerblaedjes, jeneverkralle en paeperkörrelkes d’r beej en daonao ’t rindsvleis.

Daonao de res van ’t louk en de kruuje en völ dan de kómp met de rès van ’t water zoeëdet ’t rindsvleis gans ónder steit. Laot det, aafgedek met ein telderke, ongevièr 24 oor staon.

Bereiding:

Haol ’t rindsvleis oèt de marinade en dep det dan efkes druuëg met eine schoeëne keukenhanddook of waat keukepepeer.

In d’n braojkaetel de bótter smilte en ’t vleis róntenum broèn bakke. De marinade met d’n hièle höfop beej ’t vleis doon en alles aan de kaok bringe.
’t Rindsvleis met d’n deksel op de braojkaetel zoeëwat gaar laote waere.

Dan de paeperkook en ’t kroeët d’r beej doon, maar let noow good op want door dae paeperkook en ’t kroeët zet alles waal vlot aan op d’n baom (dus waat dökker reure!).

’t Letste keteer d’n deksel van d’n braojkaetel aafhaole en alles ’n biètje in laote kaoke.

’t Rindsvleis oèt d’n braojkaetel schöppe,de saus zeve, ónder regelmaotig reure aan de kaok bringe en op ein hoeëge vlam flink in laote kaoke zoeëdet ge ein moeëje gladde gebónde saus krieg. As ’t nuuëdig is de saus nog ein biètje binde met de mezzena.
’t Rindsvleis weer in de saus doon en werm laote waere.

Lekker met spruutjes of roeëdmoos.