Faatse 2014

Faatse in d’n optoch van ’t Wortelepinneriek

Zóndaag 2 maart 2014

In dit jubileumjaor ( 6x11jaor) trok de groeëte vastelaovesoptoch door de straote van ’t Wortelepinnerièk. De waergode ware ós aevel good gezind, ónder ein lekker zunke trok eine bonte stoet door de Blierickse straote. ’t Motto waas: Laot ós viere! Einen optoch met vuuel kleur en meziek en ein opperbeste stumming beej de deilnemers en beej de minse naeve de kant van de straote. As 3 koppige jury veur de Veldeke trofee hadde weej as taak de faatse te jurere. Eine faatse meus aan inkele punte voldoon die weej vanteveure in ós euverleg hadde vasgesteld: onder andere de ganse optoch meiloupe en good kóntak make met de minse naeve de waeg. Dit jaor ware d’r mier faatse as aafgelaope jaor. Faatse zien ’t roeje lint det door d’n optoch geit. Ze showe op ’t letste ougenblik aan ’t publiek eur lol en geinigheid. Nao afloup kwame weej beejein in ’t Raodhoes um de winnaer vast te stelle. Nao wies beraod kwame weej tot dit besloet: de winnaer is Jenne Peters met De banke zien oet Blierick verdwene, de spaarzök zien weer verschene. Ouk waar d’r eine aanmoedigingspries veur Wieger Simons met ’t motto: met de Wortelepin 66 jaor de keuning te riek. Ós taak veur 2014 zoot d’r weer op. Op nao 2015.

Namens de Veldeke jury Bliërick Henny, Henk en Jos.

Faatse in d’n optoch in Venlo

’t Waer waas ós gelökkig waat baeter gezind as vurrig jaor wie eine stevige winterse wind ós in de greep had. Gelökkig had VVG. JOCUS d’r veur gezörg det de echte Venlonaere weer wat te näöle hadde. Ze hadde dao in al eur wiesheid beslaote um ein nieje route te bedinke! En umdet die ein stök korter waar as andere jaore hadde weej as jurie dus minder tied um alles ens good te bekieke. ’t Waas eine schoeëne optoch met vuuel kleur en prachtige wages en groepe. Dao tösse door – as kleine pareltjes aan ’t vastelaovesfirmament- leepe de faatse. Veur dees minse haet Veldeke al jaore ( haos 35 jaor!) eine schoeëne pries in petto . En waal ein fraai kunswerk van Mariëlle Franssen. Oetintelik kwame d’r ongeviër 25 faatse in aanmerking veur ein beoordeiling door de jurie. Alles woort nog ens good bespraoke en ouk bekeke aan de hand van gemakde foto’s. Oetinteliuk kwaam de jurie einstummig tot ein besloet; winnaar 2014 woort: RICK van ULFT !

Zien motto waas simpel: ziene MIKWE-G! Hae kós ’t nauweliks oetlegge aan de minse en struijde met laege plastic täöte, zonder mik. Dae waas weg. De jurie vond dees kreatie persies waat zeej veur ouge haet met eine faatse. Simpel, neet euverdrieve, kontak met de minse naeve de kant en aktueel. Wie de letse jaore gebroekelik is, zal Dialekvereiniging Veldeke Venlo deze schoeëne pries oetreike op zondaag 26 oktoeëber tiejes de middaag van de Slumste Venlonaer.

De jury van de Veldeke Faatse trofee 2014