Verslaag jaorvergadering 2016

vergadering

1.Äöpening door de veurzitter d’n hier Henk Buskes

Idderein van herte welkóm op de algemeine lejevergadering van Dialekvereiniging Veldeke Venlo. De opkóms is enorm en nao de vergadering verzörg ’t Schötteriemuseum ’n róndleiding heej in dit moeëj museum.

2.Notule van de algemeine lejevergadering van 15 maart 2015:

Op ’t scherm kómme de notule te veurschien en Henk Buskes guuef teks en oetleg. Hae löp alle puntjes nog efkes nao. Veldeke Limburg besteit dit jaor 90 jaor en iddere krink organiseert waat. Hae kump heej later nog op truuk. Op de vraog of d’r op- en of aanmerkinge zien, wuurt heej gen gebroek van gemak. Ónder dank aan de samesteller, waere de notule goodgekeurd.

3.Besteursverkezing. Aaftraejend is Henk Buskes. Hae stelt zich weer herkeesbaar:

Frans v.d.Rijdt neemp ’t waord euver. In zien waord roemp hae de werkzaamheje van de veurzitter. Noeëts is iets te vuuel, ouk is hae intösse bestuurslid gewaore van Veldeke Limburg. Frans vruueg dan ouk aan de jaorvergadering, beej hand opstaeke, of Henk Buskes weer as veurzitter aan de slaag meug. Ónder groeët applaus en beej hand opstaeke goodgekeurd. Henk Buskes neemp ’t waord weer euver. Hae bedank de vergadering, de werkzaamheje veur Veldeke haet hae altied mit vuuel plezeer gedaon. Ouk zien nieje werkzaamheje beej Veldeke Limburg zulle ein veurdeil zien veur krink Venlo.

4.Jaorverslaag.

Dit steit op ’t thoesblaad en noow ouk op ’t scherm: Anneke van Kleef luues ’t verslaag veur. Alle evenemente waere efkes beneump.

5.Jaorciefers 2015 en de begruueting 2016 met oetleg door de penningefoekser:

Martin Doesborg neemp de ciefers door en guuef dao, wao nuuedig, efkes teks en oetleg. De € 700,00 van de provincie is veur de declamatiewedstried. Op dit moment zien weej nog waal gezónd, maar mótte d’r op toe zeen det dit good blief gaon, anders zien weej genoeëdzaak iets te gaon schrappe. Martin guuef teks en oetleg euver ’t lejebestand.  Te kort € 1.500,00, in de loup der jaore. Meschiens mótte weej toch iets gaon schrappe. As d’r gen vraoge mier zien, waere de jaorciefers en de begruueting, ónder dank aan Martin Doesborg, goodgekeurd.

6.Verslaag van de kaskóntrolekemmissie en de beneuming van de nieje kemissie:

Kaskóntroleurs Thei Laemers en Wiel Janssen hebbe de kas gekóntroleerd beej de Paerdskoel in Blierick. Thei Laemers neemp ’t waord: Weej hebbe de kas gekóntroleerd op 18 maart 2016 euver de geldzake van 2015. De liquide middele stumme euverein met de banke. De oetgaves zien oké. Heejbeej wuurt décharge verlieënd aan de penningefoekser, ónder groeët applaus. Thei Laemers haet nog ein toevoging: Weej meuge gruuets zien op deze penningefoekser. Thei Laemers blief nog ein jaor zitting neme in de kaskóntrolekemmissie en mevrouw Ria Hermans wilt de volgende kier controlere..

7.Veuroetblik op 2016:

D’n agenda steit beej ós op ’t thoesblaad. Henk guuef teks en oetleg beej de evenemente die Veldeke dit jaor geit organisere. Beej ’t Sef Cornet gebeure guuef hae waat extra oetleg: Veldeke Venlo brink in ‘t jaor van de Limburgse dialecte ein “Ode aan Sef Cornet”. Sef Cornet is de vader van “De Venlose Revue” en haet ’n belangrieke beejdrage geleverd aan de Venlose volkscultuur. Hae makde van 1913 wies 1950 furore met ruum twintig revues, cabarets en variété veurstellinge. Same met zien broor Matthieu schreef hae de

tekste en de leedjes. Nao zien acteerdebuut in ’t “Groot Cabaret” in 1913, woort hae flot de spil van vuuel veurstellinge. Met weinig kós hae ‘ne zaal laote schatere. Sef waas amusant, ziene flauweköl plekde aan ’t geheuge van zien publiek. Nao zien sterve in 1953 is hae jaomer genóg in de vergaetelheid geraak. Dialekvereiniging Veldeke Venlo bringk ‘m weer ónder d’n aandach met ’n “Ode aan Sef Cornet”. In

de nao-oorlogse revues hebbe o.a. Annie Renkien, Sjraar Peetjens en Jan van Hoften geacteerd. Geanimeerd spraeke zeej noow nog over de gloriedaag van dees meistal oetverkochde veurstellinge. Ine Engels-Cornet, dochter van Sef, haet gelökkig vuuel tekste, waovan

sómmige handgeschreve, bewaard.

De veurstelling die geej got zeen is ‘ne greep oet de tekste van Sef en Matthieu Cornet. Frans Boermans jr., Wim Naus en Sef Peeters hebbe ’n selectie gemak oet ’t vuuele materiaal. Inkele Venlose acteurs laote same met regisseur Marnix Mulder de revues van Sef Cornet herlaeve.  D’r óntstaon inkele issues euver de kaartverkoup. Minse zien bang det de kaarthalders alles wegkape en veur de leje niks euverblief. D’r is op dit moment gen veurrang veur leje, dit alles löp via de Maaspaort mit eur regels. Deze laeftiedsgroep geit ouk meistal rónd dezen tied op verkansie. Geopperd wuurt det ze euveral kins internette. Sef Peeters vruueg of dit meschiens met veurinschrieving kin plaats vinde veur Veldekeleje. Henk Buskes luuet de leje weite det weej dit meineme nao de iers volgendebesteursvergadering en dit gaon bespraeke. Ria Hermans vruueg of de leje nao de generale repetitie meuge kómme? De SOB duit dit dökker. Ouk dit wuurt mei genaome. Dit is ein punt veur de volgende besteursvergadering en weej laote ’t de leje zoeë flot meugelik weite. Ger Sternheim vruueg of d’r eine gewoeëne kaartverkoup is. Nae alles via de Maaspaort. Andere kaarte via de verkoupadresse (theetied enz.) De leje hove neet bang te zien. Veldeke haet gaer volle zale en zal perbere gen leje te weigere. Gevraog wuurt of de Ode aan Sef Cornet meschiens in de groeëte zaal kin. Det geit jaomer genóg neet, umdet dergelike tenielstökke baeter oetkómme in de kleine zale en ouk de aankleiing gen kapitale hoof te koste. D’r zien nog inkele opties genaome beej de Maaspaort veur 4 veurstellinge. Dus moch ’t zoeë flot gaon, kinne weej nog altied, in euverleg, nao de andere data kieke.

8.Róndvraog:

Ger Sternheim vruueg waorum d’r 2 tiedstippe ware. Henk Buskes antwaort det dees vraog terech is en jaomer genóg is dit gebeurd. Heej veur ós excuses.

Herman Wiermans vruueg of d’r nog ein niej waordebook kump. Henk Buskes guuef teks en oetleg. Dit is erg vuuel werk Frans v.d.Rijdt en zien dochter zien noow aan de letste kóntroles aan ‘t werke. Dus Veldeke is heejmei drök doonde en weej gaeve zoeë flot meugelik oetsloetsel. Martin Doesborg guuef aan det zeej mit 2 spellinge te make hebbe. Dink maar aan pannenkoek/pannekoek. De vreejwilligers zitte elke waek achter de computer um te werke aan dit waordebook.

Truus Verbong guuef aan det ’t neet Schötterie is maar Sjötterie is.

9.Sloeting:

Niks mier aan de orde ziende bedank Henk Buskes de vergadering veur euren inbring en dank idderein veur de groeëte opkóms en dhr. Luc Wolters neemp ’t noow euver um ’t ein en ander te vertelle euver dit museum.

Notuliste: Anneke van Kleef.